Participativní rozpočet v Brně

Seminář na téma: Participativní rozpočet v Brně

Ve středu 3. dubna jsme na radnici v Boskovicích uspořádali setkání zastupitelů a veřejnosti na téma participativního rozpočtu.

Pro vás, kdo jste se nemohli zúčastnit, a nebo jste na setkání byli a chcete se k libovolnému bodu setkání vrátit, dáváme k dispozici prezentaci Jendy Nádvorníka, který stručně nastínil, v čem problematika spočívá a jaký je náš plán, i prezentaci Tomáše Koláčného, který nám přijel popovídat, jak participativní rozpočet funguje v Brně.

Celé setkání se nahrávalo, takže pokud jste tam nemohli být, nezoufejte pusťte si záznam.