Podpora kultury v rámci koronavirové krize

Pirati kultura-covid

V současné době není jisté, zda vládou nařízená proti koronavirová opatření umožní realizovat kulturní akce v tomto roce. Město by mělo alespoň symbolicky podpořit neziskové instituce, které tvoří kulturní dění v našem městě. Proto bychom rádi za Piráty navrhli změny, které by mohly přispět k řešení nelehké situace v kultuře.

Připadá nám logické prodloužit příjemci dotace termín užívání dotace do konce příštího roku 2021, pokud nemůže kvůli protikoronavirým opatřením svou akci letos realizovat, a umožnit mu tak svůj projekt uskutečnit v roce 2021 bez nutnosti znovu žádat o dotaci v grantovém systému. Stejně tak spousta neziskových institucí bude pozbývat jiné příjmy a tak by bylo dobré snížit míru nutné finanční spoluúčasti příjemce.

Návrhy pro pomoc kultuře:

  1. Navýšení částky pro grantový systém 2021
    Navýšení částky pro Kulturní a volnočasové aktivity v rozpočtu města
     

  2. Změnu pravidel pro příjemce grantu 2020:

  • Prodloužení termínu užívání dotace do konce příštího roku 2021, pokud příjemce dotace nezvládne realizovat svůj projekt kvůli koronaviru v tomto roce 2020 a bude schopen realizovat projekt v příštím roce 2021
  • Snížení povinné finanční spoluúčasti (nyní 20%)

Myslíme si, že naše návrhy by nebyly velkou finanční ztrátou pro město a naopak by velmi pomohly v podpoře kultury v našem městě. Nyní zjišťujeme reálné možnosti našich návrhů a jak velký pozitivní dopad by mohly mít na promotéry akcí.