Pošetilost mocných

"Dejme děckovi šanci" zastupitel P. Vlach (TOP09), 7.12.2021

Architektonická soutěž (ať už otevřená a nebo vyzvaná) je v moderní společnosti 21. století ideálním nástrojem, jak při finančně rozsáhlé investiční akci nalézt pro město nejlepší možné řešení tím nejspravedlivějším a nejférovějším možným způsobem. Soutěže se totiž mohou zúčastnit všichni, kteří o to mají zájem, a hodnotící komise sestavená z odborníků z oblasti architektury doporučí na základě svých nemalých zkušeností ideální řešení pro město. Město tak získá doporučení na nejlepší možné řešení vzešlé z několika soutěžních návrhů a může se opřít o názory odborníků z oblasti architektury, kteří návrh vybrali. Současně se tak minimalizuje i nejrůznější podjatost, střet zájmu, klientelismus a úplatkářství, protože o vítězném návrhu rozhodla nezávislá odborná komise, která rozhodla na základě své odbornosti. Následně není nutné argumentovat, že autorka návrhu dostala ve škole jedničku, protože u vítězného návrhu vybraného z kvalitní konkurence zkrátka taková argumentace ani není třeba.

Současní členové vedení města Boskovice bohužel nabyli dojmu, že byli zvoleni nejen proto, aby poctivě a spravedlivě spravovali městský majetek. Vykládají si svůj mandát také jako možnost rozhodovat o něčem tak důležitém, jako je výstavba sportovní haly, aniž by jejich kroky byly dostatečně prověřeny a oponovány odbornou veřejností, a zaklínají se dobrými rádci ve svém okolí. Není snad třeba zdůrazňovat, že i kdyby v radě města sedělo architektů devět, je toto řešení neprůkazné a netransparentní. 

SOUTĚŽ (NE)REGULÉRNÍ

Důvodem, proč byly nedávné pokusy uspořádat architektonickou soutěž neúspěšné (proč je ČKA označila za neregulérní), byla nízká cena projektové dokumentace (PD) a stavby a složení hodnotící komise, která nebyla z větší části nezávislá a nebo nesplňovala odbornou kvalifikaci (požadovanou u soutěžících).

CENA

V oblasti ceny PD a stavby samotné od doby prvních dvou zpackaných pokusů o soutěž vedení tyto částky navýšilo (pro PD: z 3,2 mil. Kč na 8,8 mil. Kč; na stavbu: ze 120 mil. Kč na 150 mil. Kč). Tím se ale de facto potvrdilo, že výtky  ČKA vůči původnímu nastavení podmínek soutěže byly oprávněné. Nyní by tedy v této věci byla s ČKA shoda.
Je samozřejmě spravedlivé říct, že součástí soutěže jsou i odměny soutěžícím (tzv. “skicovné”), které jsou ovšem podle nás nezbytné v případě, že chcete od soutěžících co nejlepší návrh. Žádný ateliér vám totiž nevytvoří skvělý návrh během jednoho dne a dobu, kterou se nemůže věnovat svým zakázkám, samozřejmě musí někdo zaplatit. Jedná se o dobře investovanou částku, díky níž můžeme dostat celou řadu skvělých návrhů, ze kterých je pak jednodušší vybírat. Vedení města ji však považuje za zbytečně vynaložené peníze, a to i přes to, že odměna pro vítěze je odečtena z následné ceny projektové dokumentace, kterou vítěz zpracovává.

HODNOTÍCÍ KOMISE

Jediným problémem tak zřejmě zůstává složení hodnotící komise. Představa, že by radní nemohli o něčem rozhodnout sami a toto poslání by přenesli na někoho, kdo problematice rozumí, je tedy pořád ještě pro radní města nepřekonatelná.


NEEXISTUJICÍ KONCEPCE AREÁLU ČERVENÁ ZAHRADA

Nová sportovní hala bude součástí sportovního areálu Červená zahrada. Městský architekt začal zpracovávat generel, neboli návrh rozmístění jednotlivých sportovišť a dalších přidružených objektů včetně komunikací, pro tento areál. Bohužel se zdá, že dokončení generelu je nyní v nedohlednu, protože ho rada města momentálně pozastavila. Generel naopak považujeme za nezbytný dokument, který do budoucna zabrání nekoncepčním a nevydařeným krokům (jako memento takových postupů máme právě v areálu Červená zahrada už jeden uříznutý ovál). Na otázku, kde přesně bude sportovní hala stát, by právě tento generel mohl výborně odpovědět.

Absence generelu také vzbuzuje celou řadu otázek: Součástí haly by měla být restaurace s kapacitou 75 míst. Bude hala a restaurace umístěna tak, aby byla dobře dostupná uživatelům dalších sportovišť a návštevníkům koupaliště? Je možné do areálu umístit další objekt, který by dobře doplnil celou lokalitu? V rozpracovaném generelu se počítalo se zbouráním Dvořáčkova mlýna, aby na jeho místě mohlo vzniknout parkoviště. Nově se počítá s podzemním parkováním pod sportovní halou. Je tedy stále nutné bourat Dvořáčkův mlýn, abychom jeho ruiny zalili betonem? Nemohli bychom budovu využít jinak? Například z ní udělat restauraci nebo obchod?

NOVÝ NÁVRH SPORTOVNÍ HALY

Aby současné vedení města mohlo dál samo rozhodnout o osudu stavby, koupilo si nyní (za 65 tis. Kč) studentský návrh T.Jílkové z roku 2016, který bude (dle slov místostarostky M. Žejškové na ZM dne 7.12.2021) údajně stačit pouze drobně vylepšit. Jak kvalitní je momentální dopracovaný návrh od AV ateliéru, ani jak moc se liší od původního návrhu, nám nepřísluší hodnotit, neboť bychom se sami pasovali na odborníky v oboru, kterými nejsme. Jisté však je, že kdyby vedení města do tohoto bodu došlo regulérně a transparentně, otevřenými a opodstatněnými kroky, a umělo se postavit oponentuře a kritice odborné veřejnosti, jistě by se i momentální podoba obhajovala snáze.

Vaši Piráti 

Radek, Kristýna a Jenda

www.piratiboskovice.cz/sportovni-hala