Povolební prohlášení

Jelikož nová koalice teprve vzniká a zatím známe pouze předjednané personální obsazení nové rady města, dá se jen těžko odhadnout, jaké budou její programové priority a jak moc se budou shodovat nebo rozcházet s naším programem. V programech stran, které jednají o vzniku nové koalice, vnímáme značné rozdíly, a budeme napjatě sledovat, s jakým společným programem nová koalice přijde.

Máme například obavu o výstavbu knihovny v budově ZZN, která už je nyní ve stádiu projektové dokumentace. Knihovna už více než 20 let sídlí v provizorních prostorách. Projekt takového rozsahu by měl mít širokou shodu napříč stranami zastupitelstva, aby právě po volbách nedošlo k jeho zastavení.

Jako Piráti vstupujeme do neznámých vod, ale očekáváme, že v nich najdeme slušnost a otevřenost a dodržování toho, co bylo řečeno. Po skončení sčítání hlasů jsem na dálku gratuloval ODS k vítězství a nabídl setkání a jednání o vzniku nové koalice. Přestože pan Dohnálek deklaroval, že se chce sejít prakticky se všemi stranami podle pořadí, v jakém skončily ve volbách, a zmínil to i v našich předchozích rozhovorech, k setkání nedošlo. Tento postup v nás nebudí pocit otevřenosti a upřímnosti, i proto tedy pochybujeme o otevřenosti nově vznikající rady vůči zastupitelstvu, potažmo veřejnosti. Přesto jsme připraveni jednat podle svého nejlepšího svědomí a těšíme se na konstruktivní opoziční práci.