Povolební strategie boskovických Pirátů

Česká pirátská strana je stranou středovou, liberální a demokratickou. Svoji politiku zakládá na otevřenosti, informovanosti a důsledné protikorupční praxi. Na komunální úrovni jsme připraveni prosazovat náš program a hlavní pirátské principy, ať už v radě města nebo v opozici.

Přejeme si, aby občané Boskovic ještě před volbami do zastupitelstva věděli, jak budeme po volbách postupovat. V případě, že získáme dostatečnou důvěru obyvatel, budeme vyjednávat o uzavření koalice a členství v radě města. Nebudeme ale usilovat o účast v radě za každou cenu. Pokud se nedohodneme na přijatelných koaličních podmínkách, jsme připraveni plnit roli konstruktivní opozice.

Budeme vyjednávat se všemi ostatními stranami a subjekty v zastupitelstvu. Preferujeme koalici kompetentních lidí bez korupční minulosti. Vedení města musí ctít principy liberální demokratické společnosti a musí být tvořeno bez většinové účasti uskupení popírajících základní principy svobody.

Programové priority

Pro uzavření koalice jsou pro Pirátskou stranu nezbytné následující body:

Otevřenost

Všechny strany, které se na koalici podílejí, sdílejí společný pohled na otevřený přístup ke zveřejňování informací.
Podporují otevřenost radnice a společně usilují o vytvoření nového transparentního principu, ve kterém veškeré informace s výjimkou těch, které z konkrétních důvodů nemohou být zveřejněny, automaticky zveřejňovány budou.

Participace

Koaliční strany souhlasí se zavedením systému funkčního participativního rozpočtu jako nástroje podporujícího občanskou demokracii a podíl obyvatel na chodu města.

Veřejné zakázky

Transparentní veřejná soutěž a standardně vypisované výběrové řízení bude základním principem přidělování veřejných zakázek.

Kontinuita rozhodování

Koalice nebude zpochybňovat již rozjednané investiční akce města a bude usilovat o efektivní a včasné dokončení. Rozhodovat o důležitých investicích bude nová koalice zodpovědně a informovaně. Zastavováním již odsouhlasených projektů snižuje vedení města důvěryhodnost a váhu svých rozhodnutí.

Strany uzavírající koalici budou podporovat a uznávat funkci městského architekta.

Podpora spolků

Koaliční strany budou hmotně i finančně podporovat činnost a aktivitu místních organizací, spolků, komunit, sdružení a znevýhodněných sociálních skupin.

Po volbách

Boskovičtí Piráti se budou po volbách řídit následující strategií:

V případě úspěchu se sejdou všichni nově zvolení zastupitelé za Pirátskou stranu Boskovice a budou řešit další postup. Teprve poté začnou jednat s ostatními stranami o možnosti sestavení koalice a rady města.

 

Radek Šamšula

lídr Pirátské strany Boskovice

radek.s@piratiboskovice.cz

+420 608 270 680

 

Kristýna Znamenáčková

kristyna.z@piratiboskovice.cz

+420 731 911 229