Povolební strategie pro komunální volby 2022

Česká pirátská strana je stranou středovou, liberální a demokratickou. Svoji politiku zakládá na otevřenosti, informovanosti a důsledné protikorupční praxi. Na komunální úrovni chceme prosazovat náš program a hlavní pirátské principy, ať už v radě města nebo v opozici.

Budeme vyjednávat o uzavření koalice a členství v radě města, pokud k tomu získáme dostatečnou důvěru obyvatel. Nechceme ale usilovat o účast ve vedení za každou cenu. Pokud se nedohodneme na přijatelných koaličních podmínkách, jsme připraveni dál plnit roli konstruktivní opozice. 

Budeme vyjednávat se všemi ostatními stranami a subjekty v zastupitelstvu. Chceme koalici kompetentních a progresivních lidí bez korupční minulosti. Vedení města musí ctít principy liberální demokratické společnosti a musí být tvořeno bez účasti uskupení popírajících základní principy svobody. 

Pořadí, v jakém chceme s ostatními uskupeními vyjednávat, určuje míra shody v následujících kritériích:

 • základní orientace strany nebo hnutí (liberální, progresivní)
 • představa o základních principech vedení města
 • programové priority

Principy vedení města

Komunikace 

Základním stavebním kamenem pro utvoření příští koalice je společný přístup ke komunikaci. Všechny strany, které uzavřou koalici, komunikaci vyhledávají, podporují a ctí na všech úrovních: mezi radními, zastupiteli, laickou i odbornou veřejností. Uznávají důležitost diskuse jakožto základního stavebního kamene demokracie. Aktivně boří překážky, které by mohly stát v cestě občanům domáhajícím se informací.

Odbornost a propojenost

Nové vedení města rozumí tomu, že oddělený přístup k jednotlivým kauzám nevede k vytvoření funkčního systému. Aktivně propojuje a koordinuje jednotlivé odbory a spolupracuje s odborníky napříč odvětvími za účelem komplexního zvládnutí problému a jeho nadčasového řešení. 

Participace

Koalice rozumí důležitosti zapojování občanů do vedení města a v tomto smyslu také podniká důležité kroky. Podporuje úpravu participativního rozpočtu a znovu otevírá myšlenku participativního řízení, protože ví, že občané mají dobré nápady, o které je důležité se nepřipravovat.

Kontinuita rozhodování

Nová koalice nebere na lehkou váhu dosavadní práci předešlého vedení. Koalice nebude zpochybňovat rozjednané investiční akce města jen proto, že nebyla jejich iniciátorem. Všechny zásadní změny ve směřování důležitých investicí bude nová koalice schopna zdůvodnit a podložit odbornými stanovisky.

Programové priority

 1. architektonická soutěž na sportovní halu a generel areálu Červené zahrady
 2. stavba knihovny s komunitním centrem v budově ZZN
 3. obnovení funkce městského architekta, vznik architektonického manuálu města
 4. příprava města na klimatickou změnu a péče o životní prostředí
 5. doprava ve městě jako setkání osob s rozdílnými potřebami – s důrazem na pěší dopravu, cyklodopravu a MHD
 6. kompletní úprava mediální prezentace města
 7. analýza a návrhy úprav veřejného prostoru ve městě
 8. příprava projektu městských bytů za nemocnicí

Po volbách

V případě úspěchu se sejdou všichni nově zvolení zastupitelé za Pirátskou stranu Boskovice a budou řešit další postup. Následně začnou jednat s ostatními stranami o možnosti sestavení koalice.