Report z jednání rady města #1

V netradičním kroužku na galerii zámeckého skleníku se včera hned po skončení ustavujícího zastupitelstva poprvé oficiálně setkala nově zvolená rada města. Na prvním zasedání rada odsouhlasila znění dopisu, který bývalý starosta Jaroslav Dohnálek odeslal vedení Jihomoravského kraje. Dopis se týkal snižování počtu dopravních spojů, se kterým nová rada města rovněž nesouhlasí.

Všem zvoleným radním gratulujeme a přejeme hodně sil do náročné práce. Spolu s naším místostarostou Radkem Šamšulou se dáváme do práce — pokorně, poctivě, pořádně a zodpovědně. O dění na radnici vás budeme pravidelně informovat a ptát se na vaše názory a nápady.

Děkujeme vám za podporu a důvěru v nás vloženou.