Report z jednání rady města #12

Rada města se sešla v pondělí 27. března. A my vám přinášíme postřehy místostarosty Radka Šamšuly, který ve svém reportu vyzdvihuje pro něj důležité body.

  • V dotačním titulu podporujícím spolky a organizace, na které dopadá energetická krize, rada vyhoví všem čtyřem žádostem, které obdržela.
  • Rada města se rozhodla podpořit zavedení obecně závazné vyhlášky podporující regulaci pyrotechniky. Jako Piráti zavedení vyhlášky podporujeme a přejeme si častější využívání ekologičtějších a bezpečnějších alternativ. Doporučení o zavedení vyhlášky bude schvalovat zastupitelstvo a následně se bude diskutovat o její konkrétní podobě. Její konkrétní podobu tedy bude schvalovat nejdříve červnové zasedání zastupitelstva.
  • Letos dojde k ořezu stromů na ulici Sokolská a Havlíčkova. Ořez nemine ani lípu u křižovatky pod poštou. K tomuto kroku se přistupuje na základě posouzení zdravotního stavu stromů a přestože to může působit smutně, ořezem se naopak životnost stromů prodlouží.
  • Rada města dostala zprávu o činnosti a podnětech komise pro životní prostředí. Jsme moc rádi, že tato komise na náš popud vznikla a že se dala aktivně do práce. Podněty komise se bude zabývat vedení města a my vás o nich budeme rádi informovat.
  • Město Boskovice bude spolufinancovat opravu jižní stěny zámku. Ta se nachází v neutěšeném stavu a na její opravě se budou podílet majitelé a Jihomoravský kraj.
  • Stejně tak rada navrhla schválit navržené výsledky dotace na obnovu objektů na území městské památkové zóny. Komise pro městskou památkovou zónu doporučila vyhovět třem žádostem. Vlastníci tří nemovitostí tedy na základě schválení dotace získají podporu pro rekonstruci. Čtvrté z žádostí komise doporučila pro nízkou kvalitu zpracování nevyhovět.
  • Rada města schválila vytvoření druhé pracovní pozice referenta pro styk s veřejností! V oblasti komunikace tento krok vnímáme jako důležitý, protože je třeba reagovat na rostoucí nároky v oblasti komunikace a přizpůsobit je dnešní době. K vytvoření nové pracovní pozice dochází na popud místostarosty Radka Šamšuly.