Report z jednání rady města #3

Pondělní zasedání rady města se málem přelilo až do úterka a trvalo bezmála devět hodin — mezitím se pod okny radnice stihl postavit i nazdobit letošní vánoční strom.

A co radní tentokrát tak dlouho řešili? Rada města schvalovala návrh rozpočtu na rok 2023. Ten bude za dva týdny na svém zasedání schvalovat i zastupitelstvo města.

Z dalších (bezmála sedmdesáti!) bodů přinášíme namátkou body, které spadají do gescí našeho místostarosty:

Rada schválila letošní výsledky participativního rozpočtu a obyvatelé ulice Bílkovy se dočkají veřejného griloviště. Letošní ročník PaRo má hořkou pachuť — vítěz vzešel ze dvou soutěžních návrhů a hlasovalo pro něj zhruba šedesát obyvatel města. Oboje svědčí o tom, že pravidla i propagace participativního rozpočtu u nás nejsou user-friendly a zájem obyvatel nezvyšují. Proto pracujeme na tom, aby příští ročník PaRo zajímalo a oslovilo co nejvíc z vás.

V oblasti komunikace se rada zabývala dalším postupem v oblasti tvorby městských médií. V tuto chvíli se rozhodla nezřídit redakční radu v podobě, v jaké fungovala doposud. Momentálním plánem je zřídit pracovní skupinu, která začne vytvářet koncepci a následně konkrétní pravidla městské mediální prezentace. Podobná pravidla v Boskovicích prakticky neexistují (s výjimkou základních pravidel pro Boskovický zpravodaj). Jednou z prvních otázek, kterou se bude pracovní skupina zabývat, je způsob začlenění Mediální rady (dříve Redakční rady) do systému samosprávy. Momentálně byla redakční rada neformální pracovní skupinou, která podléhala pouze vedení města. Nová mediální rada by se mohla stát standardní komisí rady města a na její činnost by tak rada města mohla dohlížet. Nebo —ještě lépe— by se z Mediální rady stal Mediální výbor, který by spadal pod zastupitelstvo města. Tím pádem by kontrola jeho činnosti spadala právě pod zastupitelstvo obce a byla by maximálně veřejná a kontrolovatelná veřejností.

Za dva týdny se sejde zastupitelstvo města a srdečně zveme i veřejnost — bude to 6. prosince od 16 hodin v zámeckém skleníku. Těšíme se i na podněty občanů, kteří pravidelně dostávají slovo na začátku zasedání.