Report z jednání rady města #6

Ve středu 11. ledna proběhlo šesté zasedání Rady města! A dnes ráno její výsledky vedení města představilo na tiskové konferenci. Které z důležitých bodů pro vás místostarosta Radek Šamšula vyzdvihuje?

Na třetí etapu stavební opravy služebny Městské policie bylo v rozpočtu vyčleněno cca 5 milionu korun. Vedení města se podařilo na základě veřejné otevřené výzvy vysoutěžit tuto opravu za částku cca 1.7 milionu korun.

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí připravil změnu vyhlášky o údržbě zeleně. Hlavní změnou je posun termínů sečí veřejných prostranství. V jeho důsledku nebude nutné trávníky posekat do konce července, ale až do konce října — v reakci na aktuální vývoj počasí. Díky tomu už by se nemělo stávat to, co nás trápilo v minulých letech — necitlivé sekání bez ohledu na vedra, která pravidelně v letních měsících panují.

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí připravil plán péče o zeleň na rok 2023. Největší akcí v tomto roce bude bezesporu hlavový ořez celeho stromořadí líp na ulici Sokolská. Tento zásah je nutné opakovat jednou za několik let, jinak hrozí vylomení přerostlých větví, v horším případě i poškození samotného kmene stromu. Další důležitou akcí je inventarizace cca 300 ks stromů a keřů, zhodnocení jejich zdravotního stavu a zanesení do informačního portálu, který bude přístupný veřejnosti i odborníkům z oboru péče o zeleň. Bude tak možné sledovat a přesněji plánovat další akce spojené s údržbou dřevin.

Rada obsadila komise, od nichž bude přijímat doporučení a stanoviska v odborných záležitostech. Aby byla váha poradních hlasů co největší, usiluje rada o co nejodbornější obsazení komisí. Proto tentokrát neobsazovala komise pouze politicky, ale i na základě veřejné výzvy. Počet přihlášených i jejich kvalifikace byly příjemným potěšením a my se těšíme na spolupráci. Jediná komise, kterou se rada města dočasně rozhodla nezřídit, je komise pro zdravotnictví. V této oblasti se pokusí navázat větší spolupráci přímo s odborníky na problematiku a komisi zřídit dodatečně.