Report z jednání rady města #7

Co vyřešila rada města na svém jednání v pondělí 30. ledna?

Především schválila svoje programové prohlášení. Co je programové prohlášení a co obsahuje, vám představíme v sérii následujících příspěvků, jakmile bude dokument oficiálně představen na komunikačních kanálech města.

Z dalších novinek chceme vyzdvihnout následující body:

V dotačních titulech Kultura i Volnočasové aktivity rada prosadila navýšení prostředků kvůli velkému zájmu a počtu žádostí. Díky tomu se hodnoticí komise nebudou muset ohlížet na nedostatek financí a budou rozhodovat pouze na základě kvality projektů.

Byl vypsán dotační titul Energie pro volnočasové aktivity, jehož posláním je pomoc zájmovým organizacím a spolkům s obtížně zvladatelným nárůstem cen za energie. Pro letošní rok se počítá s celkovou částkou 700 tisíc

Rada města také podpoří mladé sportovce: došlo k navýšení částky dotace FC Boskovice z 250 na 326 tisíc. Peníze půjdou na zajištění sportovní přípravy v mateřských školách.

Rada také doporučila zastupitelstvu města schválit navržený odkup budov Jednota COOP na Bělé a ve Vratíkově. Pokud odkup schválí únorové zastupitelstvo, bude majetek v rukou města nadále moct být využíván místními — ať už jako obchod, nebo například klubovna pro zájmovou činnost.

Rada města jednohlasně doporučila zastupitelstvu města vyvěšení tibetské vlajky u příležitosti mezinárodního dne Tibetu 10. března 2023.