Rozhodovalo se o umístění haly, opět.

Hlavním bodem už několikátého zasedání zastupitelstva města byla diskuse o novém umístění sportovní haly v Boskovicích. Tentokrát byl na pořadu návrh na usnesení o nové lokalitě. Samotnému hlasování o novém umístění sportovní haly předcházelo schvalování revokace usnesení o umístění sportovní haly v areálu Červené zahrady. Laicky řečeno, revokací usnesení by se zrušil závazek města postavit halu na Července. Pro nás je varianta haly na Července stále tou nejlepší, a proto jsme hlasovali proti revokaci usnesení. Červená zahrada má mezi zastupiteli stále mnoho příznivců, nicméně revokace nakonec o jeden hlas prošla. Proti umístění haly v Červené zahradě hovoří především fakt, že město nevlastní všechny pozemky, které jsou potřebné pro realizaci komplexního řešení celého sportovního areálu. Proč město tyto pozemky už dávno nekoupilo, je věc druhá. Současná rada nemá zájem pozemky odkoupit zpět za cenu, kterou navrhuje jejich současný majitel. Nicméně snad celé zastupitelstvo se shoduje na tom, že tyto pozemky jsou zásadní pro rozvoj nejen areálu Červené zahrady, ale celé východní části města, a město by mělo dále usilovat o jejich odkup, i kdyby na nich neměla stát sportovní hala. Celý areál Červené zahrady má obrovský potenciál a mohlo by zde vzniknout unikátní centrum venkovních sportů.
Poté, co zastupitelstvo oficiálně odstoupilo od záměru umístit halu v Červené zahradě, byly předloženy dvě varianty jejího alternativního umístění. O obou variantách se můžete dočíst v našich starších aktualitách. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo šestnácti hlasy, mezi nimiž nebyly naše, o umístění sportovní haly v areálu střední školy na ulici Hybešova. Podle nás je tato varianta nejhorší ze všech tří, o kterých se do zářijového zasedání zastupitelstva uvažovalo. Umístění haly na Hybešově ulici podle nás nemá žádný potenciál do budoucna, nemá žádné smysluplné napojení na další služby ve městě a pouze pokryje současnou poptávku po halových sportech. Co bude mít město například z toho, že krajská střední škola ubytuje a nasytí ve svých zařízeních sportovce, kteří přijedou do Boskovic? Proč zastavujeme další nezastavěnou plochu v rezidenční části Boskovic? Proč se nesnažíme propojit městská sportoviště do většího celku a napojit je na městské a soukromé služby, jejichž největší koncentrace je v centru města? Vypadá to, že se stále bojíme pustit se do odvážnějších projektů a prostě si jen odškrtneme jeden hotový projekt. Možná. Na první pohled se totiž může zdát, že postavit halu na zelené louce může být nejrychlejší a nejlevnější varianta. Nicméně část místních občanů už předem deklarovala, že se bude stavbě haly bránit oficiální cestou. Proto se bojíme, aby nejrychlejší ze všech variant nakonec nebyla tou nejkomplikovanější, ve které se navíc nebude zohledňovat ani názor sportovců, ani názor městského architekta, ani místostarosty města pro sport.