S veřejností o knihovně

Vážíme si iniciativy vedení města uspořádat veřejné setkání s občany, na kterém jsme měli možnost seznámit se s návrhem knihovny a komunitního centra podle městského architekta Zdeňka Fránka. Pro nás bylo setkání přínosné z několika důvodů:

- Viděli jsme, že minimálně plnému zámeckému skleníku není jedno, kde a kdy bude knihovna postavena.

- Veřejně jsme slyšeli názor koaličního zastupitele Jiřího Pevného i místostarosty Lukáše Holíka, kteří Fránkovu knihovnu otevřejně podpořili.

- Snad vůbec poprvé jsme na veřejnosti slyšeli také hlasy knihovníků Davida Čuříka a Miroslavy Jurdičové, kteří po novém prostoru volají, a pobídku k neprotahování celého procesu od ředitele KZMB, Oldřicha Kováře.

Naopak jsme se nedozvěděli žádný z pádných argumentů od radních, kteří se ke stavbě nekloní. Jediné argumenty proti projektu se týkaly finanční stránky, přičemž bylo zároveň několikrát zdůrazněno, že kritérium financí je jen jedním z mnoha. V proporcích rozpočtu příjmů města dává investice do knihovny smysl. Přestože se jedná o vysokou částku, zajišťuje prostor pro další desítky let i generací. Argumentovat tím, že i na jiné věci ve městě jsou potřeba peníze, je odvádění pozornosti od otázky, zda chceme peníze investovat právě do knihovny. Odvaha k takto velké investici do komunitního centra je především otázkou vůle a přesvědčení.

Důležitá věta zazněla hned v úvodu z úst pana Fránka, který upozornil na nebezpečí čtyřletého cyklu voleb, v němž hrozí, že co jedno vedení města začne, druhé nedokončí. Zajistit kontinuitu rozhodování a plynulost dlouhodobých projektů ve městě je přitom jedním ze základních poslání střídajících se garnitur. Rozumíme potřebě dělat rozhodnutí osvícená a informovaná, ale je třeba je na tenkém ledě včas rozpoznat od pouhého protahování a zdržování.

 

V současné době tedy sdílíme aktuální stanovisko ZM, že knihovna bude postavena v prostorách ZZN, a pokud se bude o projektu znovu hlasovat, budeme podporovat právě tuto variantu. O tom, jestli a kde bude knihovna stát, bude ve finále rozhodovat zastupitelstvo jako celek a nikoliv rada města. Spolu s ostatními zastupiteli tedy na sebe v případě, že se odhlasuje varianta ZZN, bereme zodpovědnost za veřejné finance města v dalších letech.