Schůzky ke knihovně

Poněkud kontroverzním tématem posledních měsíců, volební kampaně i začátku nového volebního období je nová městská knihovna. Tu navrhl městský architekt Zdeněk Fránek a věnoval městu studii (v příloze), podle které by knihovna měla stát v prostoru bývalého ZZN vedle Masarykova náměstí. 

Politické strany a uskupení se v názorech na knihovnu různily i přesto, že v době volební kampaně už byla knihovna ve fázi vzniku projektové dokumentace a narozdíl např. od sportovní haly, u které dosud nevíme, kde bude stát, je knihovna pomyslně před zahájením výstavby. Piráti podporují výstavbu knihovny a jsou proti zdržování a odkladům, které nebudou nezbytné. Dokončováním projektů, které schválilo minulé vedení města, můžeme zajistit kontinuitu a umožnit vznik projektům, jejichž realizace se neomezuje na jedno volební období.

Protože zprávy z radnice, které se k nám donesly (bohužel nikoliv oficiální cestou), se různily, rozhodli jsme se sami scházet s představiteli vedení města a ptát se na jejich názor osobně, abychom nepodávali zkreslené a neúplné informace. Proto se v uplynulém týdnu Jenda sešel s ředitelem KZMB, Oldřichem Kovářem, Kristýna s radním za TOP09, Dominikem Božkem, a Radek s místostarostou Radkem Mazáčem (Sportovci). 

Všichni tři oslovení výstavbu knihovny shodně podpořili. Na dotaz, proč knihovna nefiguruje v rozpočtu na příští rok, se nám dostalo odpovědi, že projekty "zděděné" po minulém vedení města současná rada prověřuje. Jejich urychlování v současnosti není možné, protože u knihovny dochází k drobným úpravám projektu (navržené "zuby" převyšují povolenou výšku zástavby v centru města, bude je třeba nepatrně snížit), ale nikoliv k úplnému přepracování. Rada města podporuje vznik komunitního centra se sálem a nechystá se projekt výrazně omezovat. (Totéž potvrdil starosta Jaroslav Dohnálek na pondělní schůzce s Radkem Šamšulou.)

Je tedy pravděpodobné, že v průběhu příštího roku se dočkáme definitivní podoby projektu, veřejného semináře k projektu výstavby knihovny a prostoru pro veřejné připomínkování celé kauzy zájemci z řad široké veřejnosti. Budeme se těšit, že v rozpočtu na rok 2020 už nová knihovna figurovat bude.  O dalších novinkách vás budeme informovat.

Dokumenty
Obrázek
Knihovna Boskovice