Vypnutí diskuse na Facebooku města je krok vedle

Naše zastupitelka Kristýna Znamenáčková napsala v souvislosti s nedávným znemožněním komentářů na Facebooku města sloupek, který uveřejnila na svém profilu. V mírně upravené podobě jej dáváme k dispozici i na našich webových stránkách a ztotožňujeme se s hlavními kroky, které je třeba v oblasti komunikace města s občany podniknout. 

Jako stěžejní vidíme přehodnocení důležitosti sociálního média a prezentace města na něm. V současné podobě je sociálním sítím věnována nedostatečná pozornost a tvorba obsahu je výsledkem náhody. Facebooková stránka města by měla mít jasně definovaná pravidla, vizi, priority a cílovou skupinu.

Stejně tak je třeba zvážit přerozdělení úvazků a kompetencí v oblasti PR. Současné uspořádání a orientace redakční rady a referenta pro styk s veřejností je nedostatečný a neodpovídá potřebám 21. století. 

Cenzuru komentářů na facebookovém profilu nelze akceptovat v žádném případě. Jedná se o krok stranou, který je důsledkem úplného podcenění Facebooku jako komunikačního média. Budeme požadovat úpravu Pravidel využití informačních prostředků města Boskovice, na jejichž základě bylo komentování znemožněno.

 

Je to doufejme jen krátká etapa v životě facebookového profilu města Boskovice, ale přece mi to nedá krátce okomentovat… Nejspíš jste zaznamenali, že profil Město Boskovice ve středu 16. března vypnul možnost komentovat příspěvky. Na svém profilu Boskovice oznámily, že Facebook není oficiální platforma a že se občané mohou obracet na příslušná diskusní fóra, případně psát maily a posílat poštovní holuby rovnou na radnici. Protože se vzedmula hodně velká vlna nevole a město Boskovice získalo díky tomuto kroku slávu třeba i v Brně, v pátek se u některých příspěvků znovuobjevila možnost komentovat. A u některých ne. A už zase zmizela. A tak my si tady teď žijeme.

Protože jsem v půlce volebního období opustila redakční radu, krátce jsem měla možnost do procesu tvorby obsahu veřejné prezentace Boskovic nahlédnout, a zjevné je, že sociální sítě stojí pro vedení města na úplném okraji. Vlastně si z toho mála, co jsme měli možnost vyslechnout na zastupitelstvech, soudím, že kdyby to šlo, tak by pan starosta milerád zrušil celý Facebook, aby si lidi neříkali, co se jim zachce - a hlavně kde se jim zachce. Je mi líto to říkat takhle kriticky, ale mám dojem, že úroveň zdatnosti v práci se sociálními sítěmi, pozornost, jaká je jim vyčleněna, a taky schopnost a vůle v tomto ohledu žít v 21. století, je u nás na městě strašně, strašně malá.

Nejedná se přitom o bůhvíjak pasivní profil. Na Facebooku města se objevuje třeba 10 příspěvků denně. Někdy se zdá, že zadání prostě zní nasdílet VŠECHNO, ale opak je pravdou - sdílí se to, co je košer. Když se fejsbukem šustne, že v té a té cukrárně o víkendu prodávají šmoulovou zmrzlinu a kdo má modrou čepici, dostane kopeček zdarma, Město Boskovice sdílí ve vteřině. Když senátorka sbírá odpadky, víme! Když si místostarosta prohlíží schody ve Vratíkově, máme to hned na třech fotkách! Když ale spolek architektů vypracuje oponentský generel areálu Červenky, ticho. Když Piráti pořádají Týden veřejného prostoru a zvou na něj kapacity v oboru, nic.

Myslím si, že to je důsledek úplného podcenění důležitosti prezentace města na sociálních sítích a absence pravidel, kterými by se obsahová stránka řídila, nikoliv chyba těch nešťastných, na které obsluha sítí zbyla. Tohle všechno si žádá samostatnou a výraznou reformu po volbách, přehodnocení počtu úvazků a přerozdělení kompetencí v oblasti PR. 

Je nutné smířit se s tím, že sociální sítě existujou a že na nich záleží. Věnovat pozornost vytvoření pravidel, obsahu a následnému moderování. Smířit se s tím, že lidi se k dění ve městě chtějí a mají právo vyjadřovat. Být za to rád! A pokud máte jako zodpovědná osoba nebo představitel vedení města čisté svědomí, jistě skousnete i kritiku na svoji osobu a dokážete ji vyvrátit když ne slovy, tak činy. A nebo (voilà!) uznáním chyby. Pokud jako jedinou reakci vypnete komentování na fejsbuku, říkáte tím jediné: NECHCU. NEZAJÍMÁ.

V mých očích není cenzura na Facebooku Města Boskovice v žádném ohledu opodstatněný krok. Pokud byly problémy s urážkami v komentářích, dá se všechno tohle řešit jinak - jasným formulováním pravidel, následně upozorněním, následně případným mazáním a v extrémních případech banem (zablokováním konkrétního jedince, který opakovaně pravidla porušuje). Pokud uzavřeme diskusi kompletně, znamená to, že nechceme, aby lidi komunikovali mezi sebou, ale jen s námi - a to ještě ideálně tak, aby do toho nikdo další nemohl vidět, natož pak kecat. Rozumím argumentu, že město nezvládá obsluhovat komentáře kompletně. To ale ani není nutné, a navíc: kdyby se počet příspěvků snížil denně z deseti na jeden nebo dva, rozvázalo by to ruce tomu, kdo má sítě na starost, a ten by zvládl relevantní komentáře odbavit, případně diskutující odkázat s jejich dotazy na příslušné radní, odbory, úředníky apod.

Sama vidím tento krok jako další z hřebíčků do rakve stávající koalice, ale třeba jen příliš moc žiju v bublině, které na tomto záleží - a která pak nejde k volbám v počtu dostatečném na to, aby se věci tohoto druhu posunuly. Friendly reminder na konec: Na podzim jsou komunálky, bylo by fajn uchopit to konečně líp.