Vývoj zavádění participace v Boskovicích

Participativní rozpočet

Navzdory zvláštnímu názvu, který u mnoha nezasvěcených budí dojem složitého a nedostupného procesu, se jedná o jednoduchý systém založený naopak na transparentnosti, otevřenosti a dostupnosti všem občanů města. V tomto systému město vyčlení část finančních prostředků pro návrhy občanů. Ti následně mohou podávat své návrhy, které by chtěli realizovat ve svém městě, a sami občané následně rozhodují v hlasování, které z navrhovaných projektů budou realizovány. Ve velké míře jde především o projekty cílené na majetek města a úpravy veřejných prostor jako opravy chodníků, úprava zeleně a parků, tvorba cyklostezek či bikeboxů a nebo výstavba dětských hřišť apod.

 

Od vstupu Pirátské strany do boskovické komunální politiky se snažíme vést s ostatními stranami otevřený dialog na téma Participativního rozpočtu (PaRo), zjišťujeme a porovnáváme informace z podobných měst, které již PaRo využívají, a pokoušíme se vyvíjet aktivity, které by mohly přispět k zavedení PaRo u nás - viz www.piratiboskovice.cz/paro.

Participativní řízení

Zdá se, že současné vedení města by rádo zavedlo v Boskovicích systém participativního řízení, což znamená vytvoření platformy pro veřejnou debatu nad investičními plány města i nad nápady, které budou do tohoto systému moci jednoduše přidávat občané (a to dokonce v průběhu celého roku a bez finančních limitů). Město tak získá skvělý prostředek pro zpětnou vazbu občanů nad konkrétní projekty. Návrhy, které přidají sami občané a které budou splňovat pravidla Participativního rozpočtu (např. finanční limity apod.), mohou být následně vybrány pro veřejné hlasování v rámci vyhlášení každoročního participativního rozpočtu.

Fakta o průběhu zavádění participativního řízení v Boskovicích:

2014/2018 

Zastupitelstvo města
Schválilo rozpočet s položkou Rozvoj nástrojů strat.řízení = 200.000 Kč

částka z dotací EU určená pro vytvoření platformy participativního řízení

10.12.2019

Zastupitelstvo města #7 
Schválilo rozpočet 2020
 s položkou Participativní rozpočet = 300.000 Kč
částka určená pro realizace vítězných projektů ve veřejném hlasování

31.03.2020

Rada města #29 
Schválila dodavatele platformy participativního řízení

(firmu social systems s.r.o.)

07.05.2020

Schůzka Pirátů s místostarostou L. Holíkem
- místostarosta představil připravovanou platformy pro participativní řízení
- debata ohledně nastavení, předání našich návrhů pro pravidla PaRo 

Nicméně na základě našich dotazů jsme byli 7. května přizváni místostarostou Lukášem Holíkem k ukázce kostry připravované platformy pro participativní řízení dodané firmou Social Systems s.r.o. Při této příležitosti jsme s místostarostou probrali naše nápady a připomínky k systému, harmonogramu a pravidlům. Pokud zavádění platformy půjde dle očekávání, mohou se občané Boskovic těšit už v létě tohoto roku na otevření systému participativního řízení pro sběr jejich nápadu a koncem roku by snad mohlo proběhnout první veřejné hlasování nad vybranými projekty. Budeme dál sledovat tuto problematiku a doufejme, že se brzy občané Boskovic dočkají participace v takové podobě, která bude krokem vpřed.Aby tento systém participace dobře fungoval, je velice důležitá dobrá komunikace města s občany, správné nastavení pravidel a vhodné načasování. Přístup současného vedení města, které neumí sdílet informace a nevede otevřenou debatu nad konkrétními problémy s občany ani opozicí, zatím nepůsobí příliš optimisticky.