Z návštěvy sportovní haly Modřice

Máme pro vás krátký report z návštěvy nové sportovní haly v Modřicích u Brna.

Jedná se o stavbu, kterou město postavilo na základě projektu, který vzešel roku 2015 z otevřené architektonické soutěže přes ČKA. Zadání pro soutěž vzešlo z diskuse s místními sportovními kluby a spolky. Soutěž byla dvoukolová, ze zástupců města v porotě zasedli Ing. Josef Šiška (starosta Modřic), Ing. Hana Chybíková (místostarostka) a Ing. Libor Procházka (zastupitel). Z nezávislých členů poroty to pak dále byli autorizovaní architekti prof. Ing. arch. Petr Hrůša, prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Ludvík Grym a Ing. arch Eva Mattušová. Do soutěže se přihlásilo 34 subjektů, 32 se nakonec soutěže zúčastnilo. Celková cena sportovní haly byla 190 milionů korun, město si na část ceny vzalo úvěr (pro úplnost dodávám, že Modřice jsou městem o cca 5 000 obyvatelích s ročními příjmy pohybujícími se okolo 120-150 milionů korun).


 

Sportovní hala má 200 míst pro diváky, velkou hrací plochu, která může být rozdělena na několik menších sportovišť a může také být využívána ke kulturním událostem (Modřice nemají sokolovnu ani kulturní dům). Dále je v budově menší taneční sál se zrcadly, rekreační bazén, posilovna a ubytovací kapacity. Součástí objektu je i restaurace, hala je napojena na sousední základní školu a rozsáhlá venkovní sportoviště.

Sportovní hala v Modřicích není jen halou, ale i výrazným architektonickým počinem. Úsilí spojené s otevřenou soutěží se vyplatilo a pan starosta si navzdory svojí prvotní nedůvěře spolupráci s ČKA pochvaluje. Prý už by v podobně velkých investicích nepostupoval jinak. Kromě toho už se dnes (necelý půlrok od otevření) pyšní Modřice řadou ocenění odborné veřejnosti, což je dalším důkazem toho, že se důkladný a náročný proces vyplatil.

 

Zajímavé odkazy: