Za více peněz stejná muzika

 

Zastupitelstvo v města schválilo ve svém rozpočtu na rok 2022 o 135 tisíc více na vydání městského zpravodaje než v minulém roce. Navýšení reaguje na cenu papíru, na zvýšení počtu stran a především odráží požadavek tisknout zpravodaj celobarevně. Pokud za tímto krokem stojí touha po zlepšení komunikace mezi městem a občany, nabízí se prostá otázka, zda by takové finance nešly využít jinde a účelněji, než v barvě a počtu stran tištěného periodika.

Pro zlepšení kvality zpravodaje bude třeba absolvovat rozsáhlou diskusi o jeho funkci, obsahu i formě, a to ne v redakční radě, avšak v širším spektru odborníků v oblasti žurnalistiky a grafiky. Je třeba jasně formulovat, čím má zpravodaj být a jaká má být jeho informační hodnota. Je třeba zajistit nový kvalitní layout v souladu s vizuálním stylem města, a především pak kvalitní obsah, reagující v největší míře na dění na radnici, a to bez potřeby ohýbat informace ve prospěch vládnoucí koalice. To je krok obtížný, uvážíme-li, že je zpravodaj financován z městského rozpočtu, a z definice se tak stává poplatným vedení města. 

My mu však ani nejdeme naproti - v redakční radě zasedají většinově zastupitelé a radní města, kteří se také podílejí na vzniku obsahu. Opoziční hlasy čítáte v rubrice Názory zastupitelů, avšak ani ta není zcela svobodným prostorem. Ještě donedávna bylo totiž možné, aby měl koaliční zastupitel příležitost se vyjádřit k článku opozičního zastupitele ještě v tom stejném čísle. Poté, co se v říjnovém vydání zpravodaje objevila reakce místostarostky Michaely Žejškové na článek Pirátů o veřejném prostoru, reagovali jsme oficiálním podnětem redakční radě. Považujeme za zcela nesprávné, aby na příspěvky do sekce Názory zastupitelů bylo možné odpovídat a reagovat ještě v tom stejném čísle zpravodaje. Znamená to totiž, že jsou odeslané články ještě před publikací předloženy vedení města, které může do téhož čísla připojit svoji reakci (opačně to samozřejmě nefunguje). To popírá jakékoliv principy rovnosti nebo novinářské etiky a ze zpravodaje se stává sbírka otázek a odpovědí na vedení města. Redakční rada se rozhodla našemu podnětu vyhovět a nastavit pro všechny zastupitele stejná pravidla publikování v rubrice Názory zastupitelů. To je však krok, který nevypovídá o mimořádné blahosklonnosti redakční rady, ale měl by být úplnou samozřejmostí. 

Pokud jsem psala, že situace radničního periodika bude vždy nesnadná, musím doplnit, že vedení zpravodaje ji dělá ještě obtížnější. Umí totiž jmenovat základní body dobrého radničního periodika (a dokonce je citovat v zápisu redakční rady), avšak v praxi často dělá pravý opak. Důkladná revize obsahové i formální stránky nejen zpravodaje, ale veškeré komunikace mezi městem a občanem, bude prvním z velkých úkolů nové redakční rady v příštím volebním období. Doufejme, že se na jejím základě zvýší nejen náklady na zpravodaj, ale i jeho kvalita.

Kristýna Znamenáčková