Zastupitelstvo Vol. 2

V úterý 18. prosince proběhlo již 2. zasedání zastupitelstva města Boskovice, na kterém jsme zasedli do opozičních křesel. Asi nejdůležitějšími body k hlasování bylo schválení rozpočtu města na rok 2019 či ukončení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma.

Mrzí nás, že v rozpočtu nijak nefigurují výdaje směřující k zahájení stavby návrhu nové knihovny v ZZN, kterou podporujeme, či rekultivace parku u Zámeckého skleníku. Překvapila nás také 100.000 Kč podpora pro studentský majáles, která podle nás boří rovné podmínky pro všechny ostatní zájmové skupiny, které v oblasti kultury a sportu musejí žádat o dotaci přes grantový systém, jehož limit je omezen na 50.000 Kč.

Na neveřejném semináři ZM k rozpočtu nás pan starosta ujistil, že v současném stavu rozpracovanosti není možné knihovnu do rozpočtu zahrnout, nicméně dodal, že určitě ji bude možné v rámci rozpočtového opatření pro rok 2019 doplnit. Podobně se pan starosta vyjádřil i o rekultivaci parku kolem Zámeckého skleníku, u kterého bude lepší počkat na dokončení všech etap rekonstrukce letního kina.

(Koho z vás zajímá více k tématu plánované výstavby Fránkovy knihovny, na webu města Boskovice můžete nalézt aktualizované plány a v měsíci lednu  bude místostarosta Lukáš Holík pořádat neveřejný seminář o knihovně  pro spolky, které by měly zájem její prostory využívat.)

V případě ukončení systému dopravy pro důchodce zdarma jsme podpořili protinávrh vznesený ČSSD. Je jasné, že při současných státních 75% slevách pro studenty a důchodce není potřeba řešit, zda naši důchodci zaplatí za jízdenku po městě 3 koruny. Na druhou stranu je ale cena celoroční jízdenky i po uplatnění státní slevy 625Kč (1.050Kč v případě Bačova, který leží v jiné zóně IDS JMK). Myslíme si, že by tuto částku město mohlo dotovat, a upřednostnit tak všemi možnými prostředky veřejnou dopravu před dopravou automobilovou, o to víc, pokud se jedná o sociální skupinu našich starších spoluobčanů. Protinávrh ČSSD se nám bohužel nepodařilo prohlasovat a ukončení systému dopravy osob nad 70 let zdarma (bod č. 19 v programu ZM) byl schválen. (celé jednání 2. ZM (brzy i snad se zápisem) zde:

http://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=35376)

Jinak se z pozice zastupitelů pořád učíme za pochodu novým věcem, objevujeme a rozkrýváme i témata, která nebyla doposud našimi prioritami, snažíme se získat o věcech přehled a naučit se pochopit názory z různých úhlů pohledu. Nepodléháme panice, snažíme se komunikovat jinak než jen “v uvozovkách” a v příštím roce si budeme doplňovat vzdělání například účastí na kurzu pro zastupitele pořádaným Ministerstvem vnitra.

Další zastupitelstvo proběhne 19. února 2019.

Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a úspěšný nový rok.

 

// Jenda