Závěry a stanoviska komisí

Personální obsazení komisí rady města i jejich fungování se bude probírat na prosincovém zasedání zastupitelstva. Kromě nominací na kvalifikované členy komisí, které shromažďujeme, chceme navrhnout dvě opatření.

Jedním z nich je rozdělení komise pro kulturu a cestovní ruch na dvě samostanté komise tak, aby odpovídaly kompetencím místostarostů města. Jedná se navíc o zcela odlišnou tematiku.

Dalším, závažnějším krokem je návrh zveřejňování stanovisk a závěrů komisí. Komise fungují jako poradní orgán rady města. Tato s nimi projednává důležitá rozhodnutí. Komise vydává postoje k projednávaným kauzám a problémům města. Rada následně může a nemusí k závěrům komisí přihlížet. Myslíme si, že k transparentnímu fungování radnice patří zveřejňování výsledků komisí, které bude klást větší zodpovědnost jak na práci komisí, tak na rozhodování rady města.