Ze setkání zastupitelů ke sportovní hale

Je to týden, co proběhla schůze zastupitelů k plánované výstavbě sportovní haly v Boskovicích. Včera v noci jsme se dočkali prezentace, které byla na schůzce představena. Schůze byla z nějakého nám nepochopitelného důvodu neveřejná, ani z ní nebyl pořízen záznam, o což jsme žádali. Koalice zatím nevede otevřený dialog o výběru varianty s veřejností. V tomto ohledu se bohužel opakuje podobný scénář jako v případě varianty Slovákova v předminulém volebním období. Dlouhé časové prostoje i částečně netransparentní jednání vedení města můžeme považovat za důsledek toho, že v samotné koalici neexistuje jednoznačná shoda na jedné z variant. V tomto článku se pokusíme  shrnout svoje dojmy a postřehy z jednání, protože jako zvolení zastupitelé cítíme povinnost o schůzce a vývoji celého projektu informovat.

Na setkání byly představeny a vzájemně srovnány dvě momentálně zvažované varianty, na ulici Hybešově vedle střední školy a na ulici Sušilově vedle základní školy a budovy jízdárny. Stavba haly v areálu Červené zahrady momentálně vůbec není ve hře. Údajně z toho důvodu, že halu není možné postavit na pozemcích města, aniž by město vykoupilo pozemky kolem bývalého hotelu Velen. Město samo si žádnou studii, která by toto potvrdila, zpracovat nenechalo. Nicméně je fakt, že areál Červené zahrady si žádá zpracování studie pro areál jako celek. Až z této studie by mohlo vyplynout nejlepší umístění nové sportovní haly v této lokalitě. Nabízí se otázka, jestli si město nemůže nechat zpracovat takovou studii bez ohledu na to, jestli vlastní všechny pozemky.

Koalice momentálně zvažuje pouze dvě výše uvedené varianty a tyto vzájemně porovnává. V obou variantách se počítá s hrací plochou 45x25m.  Vnitřní dispozice zatím vůbec řešeny nejsou. Zadání pro studii tak není jasné. Jediné, co k tomuto padlo, je, že by v hale měly být i menší gymnastické sály a že zadání pro studii bude víceméně vycházet z projektu haly ve Svitávce.

V obou variantách haly se počítá s parkováním pro 3 autobusy a zhruba 55 osobních aut. U varianty Hybešova je toto jen odhad, stejně jako navrhovaná plocha samotné haly 2090m2. Nevíme, z čeho toto číslo vychází, protože pozemek pro stavbu haly na Hybešově, který chce město směnit s krajem, má cca 7000m2. Parkoviště na Sušilově se má lehce rozšířit, nicméně kapacita v této lokalitě by se oproti stávajícímu stavu navýšila jen lehce. Plocha haly na Sušilově je poměrně jasně daná. Nová hala o ploše 2760m2 by měla nahradit dvě stávající tělocvičny školy s tím, že bude propojena s budovou jízdárny, kde by vznikla druhý, menší sál o ploše 690m2. Součástí prezentace byly i plánované výdaje na stavbu obou variant a taky odhad nákladů na provoz a příjmů za pronájem. Konkrétní čísla a další údaje naleznete v přiložené prezentaci.

Chceme v Boskovicích podporovat kvalitní architektonické projekty. Kvalitní architektura totiž nemusí nutně znamenat architektura drahá. Ve zveřejněném harmonogramu se dle slov místostarosty Mazáče s otevřenou architektonickou soutěží nepočítá. Není z toho zřejmé, zda výběr bude na základě vyzvané soutěže, nebo jestli nepůjde o architektonickou soutěž vůbec. V posledním případě s postupem nesouhlasíme a mohl by bránit naší podpoře kterékoliv z uvedených variant.

Že nesouhlasíme s postupem, ve kterém je nejdříve informována koalice, následně zbytek zastupitelstva a až teprve potom veřejnost, jsme několikrát zmínili. Před schůzí zastupitelů jsme zaslechli i názor, že správným postupem opozice v tomto případě by bylo zastupitelský sedánek bojkotovat a vůbec na něj nechodit. Semináře jsme se zúčastnili jednak proto, že na zveřejněné informace čekáme už víc než půl roku, během kterého odpovídáme na dotazy veřejnosti. Zároveň nechceme proces plánování haly za každou cenu zpomalovat, a to i s ohledem na to, jak dlouho se táhne. Rozhodně nechceme postup koalice za všech okolností blokovat. Město by však mělo uvažovat způsobem, ve kterém občanům neposkytne jen ty informace, které jsou podle zákona neveřejné. Myslíme si, že sportovní hala k nim nepatří a že momentální postup není správný, a to i přesto, že dáváme svůj nesouhlas najevo jinak než jeho bojkotováním.