Dana Hrubá

42 let
učitelka

Dana Hrubá

Jmenuji se Dana Hrubá, je mi 42 let. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v oboru výtvarná výchova a dějepis a o několik let později na Masarykově univerzitě obor arteterapie. Z Boskovic nepocházím, ale jsem moc ráda, že  jsme se sem před osmi lety s manželem a rodinou přistěhovali. Neustále objevuji jejich kouzlo a krásu přírody v blízkém okolí. Pracuji jako učitelka na zdejší Střední pedagogické škole. Dosud jsem se aktivně zapojovala do dění v Boskovicích. Byla jsem členkou sdružení Intera, které mimo jiné pořádalo akce pro rodiny s dětmi. Nyní spolupracuji s organizací Seniorpoint a vedu hodiny arteterapie pro seniory.


Myslím si, že tam, kde se občané podílejí na životě ve svém městě, se všem daří lépe, a  proto jsem se rozhodla vstoupit do komunální politiky. Nelíbí se mi postoj těch, kteří vše kritizují, ale už nejsou ochotní pro svoje město nic udělat.

Ráda bych v Boskovicích  podpořila aktivity, které by vedly k tomu, abychom jako občané a sousedé mohli žít kvalitnější, pestřejší život fungující komunity. Více se setkávat nejen na jednorázových akcích, ale i v běžném životě.
Prosazovala bych vybudování dětského hřiště někde v centru města, aby se mohli potkávat  rodiče s malými dětmi, ale i míst, kde by svůj volný čas mohli trávit mladí lidé, jako například skatepark a workoutové hřiště, aby se teenageři nebavili jen ve virtualním světě.

Nejvíce bych se však snažila do společnosti začlenit seniory, na které se často zapomíná. Líbil by se mi lokální projekt ve stylu Ježiskovych vnoučat, ve kterém by místní lidé potěšili starší občany nejen hmotnou pomocí, ale hlavně společným trávením času například na procházkách nebo při rukodělných workshopech, kde by se jedna generace setkávala s druhou a vzájemně si předávaly zkušenosti.
 

Nemám ráda konflikty a jsem pro diplomatické řešení všech problémů, na druhou stranu jsem pro dodržování pravidel a pevná ve svých přesvědčeních. Svůj názor na věc změním jen po smysluplné logické argumentaci.