Jan Nádvorník

35 let
technik CAD/PDM

Jan Nádvorník

Jmenuji se Jan Nádvorník a je mi 35 let. Jsem absolventem magisterského oboru Konstrukční inženýrství na Ústavu konstruování při FSI VUT v Brně. Pracuji jako CAD/PDM technik programu SOLIDWORKS. Ve volných chvílích organizuji malý hudební festival v Boskovicích s názvem Festiválek bez bojů a válek a jsem jedním z členů boskovické divadelní improvizační skupiny LÍSKY, kde působím převážně jako moderátor a konferenciér improvizačních zápasů v rámci improligy. Nemám televizi, rád chodím bosý, jezdím do hor a hlavu čistím od starostí všedního dne běháním.

Mezi mé záliby patří divadlo, komunikace a práce s lidmi a organizování nejrůznějších projektů, což se mi daří skloubit i v práci při přípravách a vedení školení, prezentací apod. Rád objevuji nové postupy a netradiční řešení, která mají smysl. Do boskovické politiky bych chtěl vnést nové nápady a myšlení svojí generace, chtěl bych se zasadit o zvýšení zájmu obyvatel o vnitřní záležitosti města a pokusil se rozvinout společnou diskuzi města a občanů při řešení důležitých témat. 

 

Rád bych se zasadil o následující:

Zvětšení zájmu občanů o dění ve městě

  • S Piráty bychom chtěli zlepšit servis poskytování informací občanům ze strany radnice a přispět k většímu důrazu na způsob a formu využívání komunikačních médií jako je např. web či tištěný zpravodaj města, iniciovat besedy a semináře nad společnými tématy a v neposlední řadě vytvořit důstojný způsob nakládání s informacemi ohledně využití financí města skrze participativní rozpočet. Občané města by měli mít možnost jednodušeji získávat potřebné informace a díky tomu se větší mírou podílet a zapojit do rozhodování o společných věcech.

Zefektivnění odpadového hospodářství

  • Chceme snížit objem komunálního odpadu především díky vytvoření lepších podmínek pro třídění odpadu, a šetřit tak nejen naši přírodu, ale i peníze.

Zlepšení podmínek pro rozvoj kultury a veřejného prostoru

  • Prosazovat nové myšlenky a nové způsoby vytváření a využívání prostoru pro kulturu a volnočasové aktivity nás všech. Tvořit věci v našem prostředí nejen účelové, ale především funkční.
  • Nevidět záměr projektu pouze z jednoho úhlu pohledu, ale zaměřit se na všechny zájmové skupiny a nabídnout jim prostor k jejich realizaci. Například park nemusí být jen lavička a koš na odpadky (a tím pádem jen automatický problém s bezdomovci). Jde o to, jak kvalitně se dané prostředí vytvoří, abychom se v něm cítili dobře a s chutí ho využívali.