Jan Trna

Jan Trna
42 let
lékař

Jan Trna

Jan Trna je s oblastí Boskovicka spojen už od narození, protože se narodil ve zdejší porodnici. Je absolventem boskovického gymnázia, které ho dobře připravilo na studium medicíny na brněnské lékařské fakultě. Po jejím absolvování až do roku 2019 pracoval v Bohunické Fakultní nemocnici, kde to postupně dotáhl až do hodnosti docenta vnitřního lékařství. Chvíli byl i světoběžníkem - celkem dva roky života strávil v USA a několik měsíčních studijních pobytů v několika evropských zemích.

Od roku 2014 pracuje na částečný úvazek v Nemocnici Boskovice a svůj návrat zpět do domovského kraje završil a světoběžnictví zakončil tím, že se spolu s rodinou v roce 2017 přestěhoval do Mladkova.

Piráti jsou mu blízcí již od svého založení v roce 2009 a nyní cítí, že je vhodný čas podílet se na politickém životě přímo. Chtěl by do místní politiky přinést názor obyčejného člověka bez extrémních požadavků, ale s s životní zkušeností. Chtěl by se zasadit o to, aby v našem městě našly místo na spokojený život různé skupiny lidí a aby nám zde spolu bylo dobře. Vzhledem ke svému povolání lékaře by se Jan Trna rád zaměřil na fungování nemocnice a celkově zdravotnictví ve městě a okolí.