Kristýna Znamenáčková

30 let
klavíristka, učitelka

Kristýna Znamenáčková

Jmenuju se Kristýna Znamenáčková, je mi třicet let a žiju v Boskovicích. Pracuju jako klavíristka a učitelka na brněnské konzervatoři. Na jaře roku 2018 jsem iniciovala vznik Pirátské strany v Boskovicích a v říjnu po komunálních volbách se ze mě stala boskovická zastupitelka za Piráty.

Jedním z hlavních bodů pirátského programu je systematická práce na transparentním vedení města. Jako zastupitelka budu usilovat o maximální zveřejňování informací, protože věřím, že dobře informovaná veřejnost je základem funkční demokratické společnosti. Drobnými kroky bych chtěla vedení města vést k novému zvyku, že u většiny informací není důvod držet je před občany v karanténě. Věřím, že to pomůže oboustranné důvěře. 

Dalším z bodů, kterými se budu aktivně zabývat, je fungování příspěvkové organizace KZMB. V dlouhodobém horizontu chceme podpořit důkladnou rekonstrukci sokolovny, která by fungovala jako důstojné kulturní centrum pro všechny generace občanů a zároveň jako místo, kde se budou moci realizovat kreativní obyvatelé, od pěveckých sborů a tanečních spolků přes komunitní akce až po funkční hudební klub. Cílem je vytvořit zázemí, kultura nemůže fungovat a vzkvétat v provizoriu.

Ve spolupráci s ostatními Piráty chci výrazně posílit aktivitu nízkoprahových a volnočasových zařízení a center věnujících se mládeži a rizikovým skupinám. Věříme, že informovanost a prevence má dlouhodobější účinek než jednorázová bezpečnostní opatření. 

Svou úlohu zastupitele beru zodpovědně a udělám všechno pro to, abych naplnila důvěru voličů.  Kdybyste chtěli cokoliv kdykoliv probrat, ozvěte se, těším se na podnětná a inspirativní setkání.