Kultura

Zasadíme se o zlepšení podmínek pro pořádání kulturních akcí ve městě a fungování příspěvkových organizací provozujících kulturu.

  • Podpoříme vznik zázemí pro kulturní život v rekonstruovaných prostorách boskovické sokolovny.

  • Zasadíme se o fungování kulturních zařízení jako poskytovatelů prostor a vybavení.

  • Zpřístupníme městem provozované kulturní centrum soukromým promotérům a pořadatelům, čímž pokryjeme širší spektrum nabízených kulturních akcí.