Kultura

Žijeme ve městě s bohatou historickou i kulturní tradicí. Ta se však nebude udržovat setrvačně a sama. V našem městě chybí důstojné zázemí a adekvátní podpora jiné než městem zřizované kultury. 

  • Podnikneme všechny kroky pro to, aby v příštím volebním období byla zahájena výstavba knihovny s komunitním centrem. 
  • Kromě kulturních zařízení podporovaných městem působí v Boskovicích celá řada kvalitních souborů a spolků. Budeme pracovat na systematické podpoře a motivaci neziskových organizací a amatérského kulturního sektoru. 
  • Kromě finanční podpory a navýšení částky v dotačních titulech můžeme aktivní občany podporovat i jinak: výhodným poskytováním prostor, zkušeben, zápůjčkou materiálu a techniky. 
  • K tomu je zapotřebí adekvátní finanční podpory kulturních zařízení města. 
  • Kromě knihovny si Boskovice v budoucnu zaslouží také důstojný kulturní dům. Ideální budovou pro tyto účely je sokolovna, je však zapotřebí její kompletní rekonstrukce. Podpoříme kroky vedoucí ke vzniku zázemí pro boskovickou kulturu v prostorách sokolovny.