Nikol Alexová

Nikol Alexová
20 let
studentka VŠ

Nikol Alexová

Nikol Alexová je naší interní odbornicí na mezinárodní teritoriální studia, kterým se věnuje na brněnské Masarykově univerzitě, a taky na výbornou kávu, kterou vaří v Prostoru a v brněnské Anodě. Piráty se rozhodla v komunálních volbách podpořit, protože Boskovice vnímá jako místo s nevyužitým potenciálem.

Nikol vnímá, že mezi priority současného vedení města nepatří ekologie, trvale udržitelný rozvoj a veřejný prostor. S Piráty chce tato témata otevírat a řešit.