Ondřej Válka

Ondřej Válka
40 let
ekonom

Ondřej Válka

Jako druhý bude na boskovické kandidátce Pirátů Ondřej Válka. Ondřej žije s rodinou deset let v Mladkově. Vystudoval ekonomii a tato práce ho živí dodnes. V Mladkově založil spolek Mlátek, jehož je předsedou. V minulosti zde uspořádal nebo se podílel na celé řadě aktivit: tři ročníky multižánrového festivalu Mladkovské mlácení, divadelní představení nebo kulturní akce připomínající historické milníky obce (100 od postavení obecné školy, 600 let od první písemné zmínky). Podílel se na obnově vesnického kříže nebo na letním promítání. Dlouhodobě se snaží ve veřejném prostoru vystupovat a podílet se na jeho utváření. To je také motivací Ondřejova vstupu do komunální politiky.

Ve vedení města chce prosazovat zájmy přidružených městských částí a pohlídat různý přístup při řešení obdobných agend nebo příspěvky na investiční akce odpovídající počtu obyvatel. Při plánování a realizaci investičních projektů bude Ondřej obhajovat nejvyšší možné nároky na kvalitu s ohledem na aktuální trendy a názory odborné veřejnosti. Je přesvědčen, že město má jít svým občanům příkladem a nebát se nových řešení. Ondřej věří, že se do konce příštího volebního období projede po nové cyklostezce do Svitávky.