Volnočasové aktivity mládeže

Věnujeme pozornost volnočasovým aktivitám dětí, mládeže a zájmových skupin. Zkvalitněním podmínek pro vyžití ve volném čase a vytvořením dostatečného zázemí pro bezprizorní a rizikové skupiny budeme směřovat ke snížení kriminality a narkomanie ve městě.

  • Zaměříme se na podporu drogové prevence namísto represivních opatření.

  • Podpoříme fungování volnočasových zařízení pravidelnými příspěvky (ELIM apod.).

  • Upravíme systém přerozdělování městských dotací v závislosti na všeobecné prospěšnosti podporovaných projektů.

  • Podpoříme výstavbu skautského domu (v proluce U Koupadel či jinde).

  • Budeme prosazovat vznik umělé horolezecké stěny (na letním kině či jinde).

  • Usnadníme podmínky fungování spolků a neziskových organizací (hmotná podpora, poskytování prostoru, finanční úleva a podpora).