ZM Boskovice č. 2

2 - Složení slibu členů ZM
3 - Kontrola úkolů
4 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Volba členů osadních výborů

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM volí následující členy osadních výborů: Osadní výbor Bačov: Vendula Dokoupilová - předseda, Martin Dostál, Milan Novotný, Barbora Palánová a Pavel Staněk; Osadní výbou Hrádkov: Kateřina Borečková - předseda, Daniel Boreček, Jiří Dvořák, Kamil Haupt, Kateřina Jordánková, Martin Odehnal a Kateřina Opálková; Osadní výbor Mladkov: Jakub Přibyl - předseda, Petra Barvíková a Milan Vybíhal; Osadní výbor Vratíkov: Michal Sychra - předseda, Lenka Hartlová, Petra Jakubcová, Hana Novotná, Petr Novotný, Tomáš Sychra a Jan Šmíd

3. ZM ukládá informovat členy osadních výborů o jejich zvolení do funkce T: 31.12.2018 O: OKT 

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Volba členů finančního a kontrolního hlasování

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM volí následující členy finančního výboru: Pavel Vlach - předseda výboru, Vladimír Ochmanský, Sekanina Čestmír nejml., Jiří Helekal, Michal Sychra, Jan Nádvorník, Dagmar Hamalová, Vladimír Ryšávka,  Martin Budiš, Michal Staněk, Marek Ležák

6.3. ZM volí následující členy kontrolního výboru:

Petr Malach - předseda, Daniel Ježek, Martin Staněk, Radek Šamšula, Tomáš Pléha, Jiří Pevný, Vladimír Farský, Jiří Vondál, Zuzana Filipová

4. ZM ukládá informovat členy finančního výboru a členy kontrolního výboru o jejich zvolení do funkce. T: 31.12.20

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 -Dodatek ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní H. Návrh dodatku tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM 10

3. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní Š. Návrh dodatku tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

4. ZM ukládá uzavřít dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní H. a mezi městem Boskovice a paní Š. ve schváleném znění T: ihned O: OKT

5. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní H. a mezi městem Boskovice a paní Š. T: ihned po uzavření O: OKT

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2019

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje dotační programy Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2019, dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2019 a dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019

3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Sport a tělovýchovné aktivity 2019 v následujícím složení: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Lukáš Holík, Ing. Radek Mazáč, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan Sivera, Mgr. Milan Strya, Vladimír Petrů, DiS., Ing. Jiří Pevný, náhradníci: Ing. Aneta Sedláčková, Bc. Lucie Kolářová

4. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2019 v následujícím složení: Ing. Lukáš Holík, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Mgr. Martin Staněk, PaedDr. Oldřich Kovář, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Aneta Sedláčková, náhradník: Ing. Milan Sivera

5. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou byla komise Rady města pro MPZ Boskovice 10.6. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválené dotační programy na rok 2019. T: 19.12.2018 O: OKT

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - MŠ Boskovice - poskytnutí bezúročné zápůjčky na předfinancování projektu

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, p.o. T: 31.12.2018 O: OKT(ŠKOL)

4. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, p.o. T: do 30 dnů od uzavření O: OKT