ZM Boskovice č.1 ustavující

1 - Zahájení
2 - Ověření mandátů zvolených členů ZM
3 - Složení slibu člena ZM
7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - Volba 9 členů RM

7.7. ZM stanovuje počet členů rady města na 9.