ZM Boskovice č. 3

1 - Zahájení - návrh na doplnění předloženého návrhu programu o bod č. 24

Pan starosta podal návrh na doplnění předloženého návrhu programu o bod č. 24 – Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“, s tím, že původní bod č. 24 Podněty a připomínky členů ZM bude mít číslo 25 a původní bod č. 25 Ukončení zasedání bude mít číslo 26. Pan starosta uvedl, že materiál – Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“ byla předložena zastupitelům na stůl z toho důvodu, že žádost o vyvěšení byla doručena dne 11.02.2019 a z toho důvodu nemohla být projednána na poslední RM dne 05.02.2019, která mimo jiné schvalovala program dnešního ZM.

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Boskovické běhy 2019

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

5.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

5.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 ve schváleném znění T: 10.03.2019 7 O: OKT

5.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170.000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Boskovický majáles 2019

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

6.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na konání studentské akce Boskovický majáles 2019 mezi Městem Boskovice a Obecně prospěšnou společností GYBO Gymnázia v Boskovicích, Palackého nám. 222/1, Boskovice, IČ: 255 54 859 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

6.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na konání studentské akce Boskovický majáles 2019 mezi Městem Boskovice a Obecně prospěšnou společností GYBO Gymnázia v Boskovicích, Palackého nám. 222/1, Boskovice, IČ: 255 54 859 ve schváleném znění 8 T: 10.03.2019 O: OKT

6.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na konání studentské akce Boskovický majáles 2019 mezi Městem Boskovice a Obecně prospěšnou společností GYBO Gymnázia v Boskovicích, Palackého nám. 222/1, Boskovice, IČ: 255 54 859 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 3
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2019

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

7.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem SKMB Boskovice ve výši 312.622,00 Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 37.013,00 Kč, TJ Rytmus ve výši 178.649,00 Kč, TJ Sokol Boskovice ve výši 25.863,00 Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 42.148,00 Kč, SVČ Boskovice ve výši 357.804,00 Kč, HC Boskovice ve výši 894.950,00 Kč, FC Boskovice ve výši 1.198.961,00 Kč, Billiard Hockey Club ve výši 22.990,00 Kč. Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

7.3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem SKMB ve výši 26.000,00 Kč, TJ Minerva Boskovice ve výši 37.050,00 Kč, LTC Velen ve výši 115.140,00 Kč, Orel jednota Boskovice ve výši 181.675,00 Kč, TJ Rytmus Boskovice ve výši 26.135,00 Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 93.500,00 Kč, JS Boskovice ve výši 40.800,00 Kč, Drahanský Sport Team ve výši 12.000,00 Kč, FC Boskovice ve výši 1.500,00 Kč, KK Velen ve výši 10.200,00 Kč Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 10

7.4. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v III. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním klubem TJ Minerva Boskovice ve výši 12.029,00 Kč, LTC Velen ve výši 51.456,00 Kč, Orel Jednota Boskovice ve výši 101.241,00 Kč, TJ SOUZ Boskovice ve výši 18.377,00 Kč, Drahanský Sport Team ve výši 39.093,00 Kč, Elite Sport Boskovice ve výši 70.167,00 Kč, Moravec Team ve výši 20.716,00 Kč, SVČ Boskovice ve výši 87.876,00 Kč, HC Boskovice ve výši 133.651,00 Kč, FC Boskovice ve výši 153.365,00 Kč, Billiard Hockey Club ve výši 12.029,00 Kč Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

7.5. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům SKMB Boskovice, TJ Minerva Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, TJ Rytmus Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, TJ Sokol Boskovice, Elite Sport Boskovice, Moravec Team, SVČ Boskovice, HC Boskovice, FC Boskovice, KK Velen, Billiard Hockey Club ve schváleném znění T: 15.03.2019 O: OKT

7.6. ZM ukládá zveřejnit smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Služby Boskovice, s.r.o.

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace na zajištění zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu "Úspory energie v SZT OPPIK" mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s.r.o., se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM

8.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace na zajištění zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu "Úspory energie v SZT OPPIK" mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s.r.o., se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice T: 28.02.2019 O: OKT

8.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace na zajištění zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu "Úspory energie v SZT OPPIK" mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s.r.o. v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: 10.03.2019 O: OKT

8.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace na zajištění zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu "Úspory energie v SZT OPPIK" mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s.r.o. do registru podpor de minimis T: do 5 dní od uzavření O: FIN

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku pro KZMB, p.o.

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

9.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace na nákup mobilního osvětlení do Sokolovny Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM

9.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Kulturními zařízeními města Boskovice, p.o. na nákup mobilního osvětlení do Sokolovny T: 19.03.2019 O: OKT (ŠKOL)

9.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Kulturními zařízeními města Boskovice, p.o. T: do 30 dnů od uzavření O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Záměr bezúplatného převodu, návrh darovací smlouvy - JmK

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p. č. 3339/2, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/29 o výměře 118 m² a p. č. 3339/11, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/30 o výměře 2273 m², oba v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337

10.3. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod částí pozemků p. č. 3339/2, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/29 o výměře 118 m² a p. č. 3339/11, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/30 o výměře 2273 m², oba v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM

10.4. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod částí pozemků p. č. 3339/2, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/29 o výměře 118 m² a p. č. 3339/11, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3339/30 o výměře 2273 m², oba v k. ú. Boskovice s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, dle předloženého návrhu T: 23.04.2019 O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
11 - Záměr směny pozemků - pan H.

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM revokuje své usnesení čís. 12.2 ze dne 12.06.2018, kterým ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 2077/1 - orná půda o výměře 1141 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., Boskovice a pozemku p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m² a částí pozemků p.