ZM Boskovice č. 6

3 - Dotazy a připomínky občanů
7 - Výpověď Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí
8 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 -TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s.

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 v předloženém znění Návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

8.3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 ve schváleném znění T: 30.09.2019 O: OKT

8.4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Smlouva o úvěru pro pořízení nového vozidla MP–ČSOB Leasing, a.s.

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

9.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 11

9.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 T: 25.09.2019 O: MP

9.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 v registru smluv v souladu se zákonem. 340/2015 Sb., o registru smluv T: 08.10.2019 O: MP

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst - CONCENTUS MORAVIAE

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o p s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM

10.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 ve schváleném znění T: 30.09.2019 O: OKT 12

10.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11 - Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM

11.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění T: 30.09.2019 O: OKT

11.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT