ZM Boskovice č. 10

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407, IČO: 46317054. Návrh smlouvy tvoří příl. č. ………zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407, IČO: 46317054
  T: 15.07. 2020
  O: Služby Boskovice, s.r.o.
  S: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Informace - aktuální stav společnosti Služby Boskovice, s.r.o.
7 - Dohoda o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Nemocnice Boskovice s.r.o.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dohody o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01, IČO: 269 25 974. Návrh dohody tvoří příl. č. ....... zápisu ze ZM. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 7
  Předkládá: OKT
  Termín konání: 23.06.2020
 3. ZM ukládá uzavřít Dohodu o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01, IČO: 269 25 974
  T: 31.07.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit Dohodu o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01, IČO: 269 25 974 v Registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Žádost o finanční dar - Nemocnice Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Darovací smlouvu ve výši 300.000,- Kč mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČO: 269 25 974 v předloženém znění. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Darovací smlouvu mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČO: 269 25 974
  T: 07.07.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Darovací smlouvu mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČO: 269 25 974 v registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Poskytnutí dotace - Unijazz 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM revokuje usnesení č. 9.2., 9.3. a 9.4 přijatá na ZM dne 25.02.2020
 3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v předloženém znění. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. zápisu ze ZM.
 4. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724
  T: 07.07. 2020
  O: OKT
 5. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace Kč mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy.
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 3
Návrh byl přijat
10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice - FC Boskovice, z.s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 26990911 v předloženém znění. Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č. zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 26990911.
  T: 07.07.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČ:26990911 v registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
11 - Dodatky č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1ke smlouvě o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice a sportovními kluby v souladu s předloženým materiálem. Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě tvoří přílohu č. …..zápisu ze ZM.
 3. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1ke smlouvě o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice a sportovnímí kluby v souladu s předložený materiálem. Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě tvoří přílohu č. …..zápisu ze ZM.
 4. ZM ukládá uzavřít Dodatky č.1ke smlouvám o poskytnutí dotace sportovním klubům SKMB Boskovice, FC Boskovice, TJ Minerva Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, TJ Rytmus Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, Elite Sport Boskovice, Moravec Team, SVČ Boskovice, HC Boskovice, KK Velen, Billiard Hockey Club, Šachový klub Boskovice ve schváleném znění.
  T: 14.07. 2020
  O: OKT
 5. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č.1 ke smlouvám o poskytnutí dotací sportovním klubům SKMB Boskovice, FC Boskovice, TJ Minerva Boskovice, LTC Velen Boskovice, Orel jednota Boskovice, TJ Rytmus Boskovice, TJ SOUZ Boskovice, JS Boskovice, Drahanský Sport Team, Elite Sport Boskovice, Moravec Team, SVČ Boskovice, HC Boskovice, JS Boskovice v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT