ZM BOSKOVICE Č. 19

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2022“

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724
T: 20.05.2022
O: OKT

4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724 v registru smluv
T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6. Návrh dodatku ke smlouvě - CONCENTUS MORAVIAE

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., se sídlem: Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 35 064
Návrh dodatku tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., se sídlem: Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 35 064
T: 20.05.2022
O: OKT

4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., se sídlem: Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 35 064 v Registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 17
Hlasů proti: 3
Zdrželo se: 3
Návrh byl přijat
7. Žádost HZS JmK o poskytnutí finančního příspěvku pro HZS JMK - investice na rok 2022 z rozpočtu města Boskovice

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099
T: 31.05. 2022
O: OKT

4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 - návrh rozdělení

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje rozdělení dotací v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 dle předloženého materiálu

3. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022

4. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 s paní P., s paní Š. a s panem P.
T: 31.05.2022
O: OKT

5. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 s paní P., s paní Š. a s panem P. v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv
T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 17
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 4
Návrh byl přijat
9. Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2022

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje obecný návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace sportovním klubům
Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM

3. ZM schvaluje rozdělení navýšených částek dotací v I. pilíři dle návrhu předloženého materiálu

4. ZM schvaluje rozdělení navýšených částek dotací v II. pilíři dle návrhu předloženého materiálu

5. ZM ukládá uzavřít Dodatky č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace sportovním klubům mezi městem Boskovice a sportovními kluby schválené v souladu s předloženým materiálem
T: 31.05.2022
O: OKT

6. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací sportovním klubům nad 50 000,- Kč v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15. Záměr prodeje pozemku - pan A.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k. ú. Bačov panu A., Velké Opatovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k. ú. Bačov
T: 13.05.2022
O: OSM

4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 28.06.2022
O: OSM

5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k. ú. Bačov panu A., Velké Opatovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 31.12.2022
O: OSM