1. ročník Participativního rozpočtu v Boskovicích

Participativní řízení a rozpočet v Boskovicích

Ve středu 1. 7. 2020 město Boskovice spustilo 1. ročník Participativního rozpočtu v rámci nové platformy participativního řízení - Pincity (podrobněji o tématu zde). 

Znamená to, že občané:

1.

Získají lepší přehled o připravovaných investičních akcí města.

Participativní řízení

2.

Mohou v průběhu celého roku podávat vlastní návrhy bez finančního omezení, kterými se město může v budoucnu inspirovat.

Participativní řízení

3.

Mohou v období 1.7. - 20.9.2020 podávat vlastní návrhy do 300 tis.Kč, o kterých sami občané ve říjnovém hlasování rozhodnou, zda budou či nebudou realizovány.

Participativní rozpočet  2020

ad 3) Participativní rozpočet 2020

V období od 1. července nově až do 20. září 2020 tak může kdokoliv (nejen občané s trvalým bydlištěm v Boskovicích) podat až 3 návrhy na veřejně prospěšné projekty jako je např. výstavba chodníků, dětských hřišť, parků, cyklostezek, bikeboxů a mnoho dalšího. Celý systém vychází z toho, že občan, který v dané lokalitě žije (pohybuje se), ví nejlépe, co v daném místě chybí. Limit je 300.000 Kč ovšem skvělé na celé věci je, že o tom, zda budou návrhy realizovány nebo ne, rozhodnout sami občané.

Máte nápad?
Jak postupovat?

1.

Mrkněte, zda Váš nápad je realizovatelný na pozemcích města ›› www.gobec.cz

2.

Dobře promyslete, zda je Váš nápad tzv. veřejně prospěšný a splňuje všechny pravidla pro podání návrhu.

3.

Podejte do 20. 9. 2020 Váš návrh:

A) Elektronicky na webu platformy boskovice.pincity.cz (nutná registrace)

B) Písemně skrze formulář, který lze vhodit do Pinboxů v budově knihovny či MÚ.

4. Město Boskovice posoudí, zda je Váš návrh realizovatelný
(do konce září Vám pomohou i s případnými menšími formálními úpravami, pokud budou nezbytné pro realizaci Vašeho návrhu)
5. V období 1. až  31. 10. 2020 proběhne hlasování o tom, který z návrhu bude v našem městě realizován (hlasovat půjde buďto elektronicky přes platformu Pincity a nebo na sběrných místech Pinboxů). 

Harmonogram

1.7. - 20. 9.2020 

Sběr návrhů

20. 9. do 1. 10. Posouzení realizovatelnosti
1.10. - 31.10.2020

Hlasování