Participativní rozpočet

Přehled informací

Navzdory zvláštnímu názvu, který u mnoha nezasvěcených budí dojem složitého a nedostupného procesu, se jedná o jednoduchý systém založený naopak na transparentnosti, otevřenosti a dostupnosti všem občanů města. V tomto systému město vyčlení část finančních prostředků pro návrhy občanů. Ti následně mohou podávat své návrhy, které by chtěli realizovat ve svém městě, a sami občané následně rozhodují v hlasování, které z navrhovaných projektů budou realizovány. Ve velké míře jde především o projekty cílené na majetek města a úpravy veřejných prostor jako opravy chodníků, úprava zeleně a parků, tvorba cyklostezek či bikeboxů a nebo výstavba dětských hřišť apod.

Příklady z jiných měst

  Český Krumlov   www.krumlovsobe.cz
  Blansko   www.blansko.cz/spolecne-pro-blansko
  Brandýs nad Labem   www.participativni-rozpocet.cz/primanapad
  Brno   www.damenavas.brno.cz
  Klášterec nad Ohří   www.klasterec.cz/spolecne-pro-klasterec
  Krnov   www.krnov.cz/participativni-rozpocet
  Mnichovice   www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice
  Praha-Zbraslav   www.mc-zbraslav.cz
  Semily   www.investice.semily.cz
  Turnov   www.tvorime.turnov.cz
  Žďár nad Sázavou   www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet

 

Užitečné odkazy


PIRÁTI BOSKOVICE

Od vstupu do boskovické komunální politiky se snažíme vést s ostatními stranami otevřený dialog na téma Participativního rozpočtu (PaRo), zjišťujeme a porovnáváme informace z podobných měst, které již PaRo využívají.

Uspořádali jsme veřejné semináře se zastupiteli Brna a Turnova.

Datum Seminář na téma: Přednášející Odkaz na web Záznam

3.4.2019

PaRo v Brně

Tomáš Koláčný

www.damenavas.brno.cz

odkaz

6.9.2019

PaRo v Turnově Zbyněk Miklík www.tvorime.turnov.cz odkaz

Všechny informace jsme koncentrovali do jednoduché prezentace, která obsahuje návrhy parametrů pravidel pro projekty a jejich předkladatele včetně harmonogramu pro zavádění v prvním roce (tyto informace jsme předali vedení města 31. 10. 2019).


Vývoj zavádění participace v Boskovicích

Zdá se, že současné vedení města by rádo zavedlo v Boskovicích systém participativního řízení, což znamená vytvoření platformy pro veřejnou debatu nad investičními plány města i nad nápady, které budou do tohoto systému moci jednoduše přidávat občané (a to dokonce v průběhu celého roku a bez finančních limitů). Město tak získá skvělý prostředek pro zpětnou vazbu občanů nad konkrétní projekty. Návrhy, které přidají sami občané a které budou splňovat pravidla Participativního rozpočtu (např. finanční limity apod.), mohou být následně vybrány pro veřejné hlasování v rámci vyhlášení každoročního participativního rozpočtu.

2014/2018 

Zastupitelstvo města
Schválilo rozpočet s položkou Rozvoj nástrojů strat.řízení = 200.000 Kč

částka z dotací EU určená pro vytvoření platformy participativního řízení

31.10.2019

Piráti Boskovice
Odeslány informace zastupitelům - prezentace, která obsahuje:

  • Informace o participativním rozpočtu
  • Příklady a porovnání z vybraných měst, které již využívají PaRo v ČR
  • Návrh parametrů a pravidel, které by mohly sloužit k vytvoření finálních pravidel pro PaRo v Boskovicích

10.12.2019

Zastupitelstvo města #7 
Schválilo rozpočet 2020
 s položkou Participativní rozpočet = 300.000 Kč
částka určená pro realizace vítězných projektů ve veřejném hlasování

31.03.2020

Rada města #29 
Schválila dodavatele platformy participativního řízení

(firmu social systems s.r.o.)

07.05.2020

Neveřejná schůzka Pirátů s místostarostou L. Holíkem
- místostarosta představil připravovanou platformy pro participativní řízení
- debata ohledně nastavení, předání našich návrhů pro pravidla PaRo 

12.05.2020 Zastupitelstvo města #9 
Místostarosta L.Holík uvedl pár informace k chystanému spuštění.
27.05.2020

Boskovický zpravodaj - červen 2020
Místostarosta Lukáš Holík informoval o chystané platformě PinCity a ohlásil spuštění na červen 2020

09.06.2020 Schůzka s místostarostou L. Holíkem nad pravidly a harmonogramem zavádění
- místostarosta představil harmonogram spouštění participativního řízení a pravidla PaRo
- měli jsme možnost připomínkovat a komunikovat s vedením naše požadavky na nápady pro zaváděnou platformu.
- schůzky se zúčastnila pouze naše strana (ostatní dle slov místostarosty neprojevili zájem)

Pokud zavádění platformy půjde dle očekávání:

15. 6. 2020

Spuštění platformy participativního řízení 
www.boskovice.pincity.cz

25.06.2020

Setkáním občanů s vedením města a tvůrci PinCity
v Zámeckém skleníku od 18.00 hodin (zpravodaj 06/2020)
[událost FB]

červenec až srpen Sběr nápadů občanů (PaRo)
2020 - září Posouzení realizovatelnosti
2020 - říjen Veřejné hlasování
2020 - listopad

Zveřejnění vítězných návrhů

2020 - prosinec Zahájení realizace návrhů

Aktuálně k tématu

Participativní řízení a rozpočet v Boskovicích Ve středu 1. 7. 2020 město Boskovice spustilo 1. ročník Participativního rozpočtu v rámci nové platformy participativního řízení - Pincity (podrobněji o tématu zde ). Znamená to, že občané: 1. Získají lepší přehled o připravovaných investičních akcí města. Participativní řízení 2. Mohou v průběhu celého roku podávat vlastní návrhy bez finančního omezení, kterými se město může v budoucnu inspirovat. Participativní řízení 3. Mohou v období 1.7. - 31.8.2020 podávat vlastní návrhy do 300 tis.Kč, o kterých sami občané ve říjnovém hlasování rozhodnou,...
Vedení města připravuje v průběhu června 2020 spuštění platformy pro participativní řízení boskovice.pincity.cz . Znamená to, že občané Boskovic získají jednoduchou platformu pro nahlížení do investičních plánů města a budou moci komunikovat s městem nad jednotlivými investicemi. Navíc budou moci podávat také své vlastní návrhy na veřejně prospěšné investice ve městě. Současně se v rámci platformy participativního řízení spustí také 1. ročník dlouho očekávaného participativního rozpočtu (PaRo). Znamená to tedy, že návrhy občanů, které budou splňovat podmínky realizovatelnosti a budou do...
Od vstupu Pirátské strany do boskovické komunální politiky se snažíme vést s ostatními stranami otevřený dialog na téma Participativního rozpočtu (PaRo), zjišťujeme a porovnáváme informace z podobných měst, které již PaRo využívají, a pokoušíme se vyvíjet aktivity, které by mohly přispět k zavedení PaRo u nás. Přečtěte si o aktuálním vývoji situace.
Dobrá zpráva! Vedení města se rozhodlo do rozpočtu pro rok 2020 začlenit částku na Participativní rozpočet (PaRo). Během našeho prvního roku v zastupitelstvu jsem se snažili přinášet veškeré dostupné informace o tomto systémů jak zastupitelům tak i všem občanům Boskovic. Pirátská strana Boskovice zavedení PaRo do rozpočtu města plně podporuje jakožto jeden z moderních nástrojů přímé demokracie. V rámci snahy zavést Participativní rozpočet v Boskovicích jsme v průběhu roku 2019 uspořádali dva veřejné semináře na toto téma se zastupiteli Brna a Turnova : Datum Seminář na téma: Přednášející Odkaz...
Dne 6. září proběhl další seminář na téma Participativního rozpočtu tentokrát s hostem Zbyňkem Miklíkem - zastupitelem města Turnov, kde probíhá již 3. ročník. Odkaz na video najdete v článku.
-- Videozáznam ze setkání uvnitř -- Ve středu 3. dubna jsme na radnici v Boskovicích uspořádali setkání zastupitelů a veřejnosti na téma participativního rozpočtu.
Přejeme si, aby občané Boskovic ještě před volbami do zastupitelstva věděli, jak budeme po volbách postupovat. Proto zveřejňujeme tento text.