PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET = PaRo

Navzdory zvláštnímu názvu, který u mnoha nezasvěcených budí dojem složitého a nedostupného procesu, se jedná o jednoduchý systém založený naopak na transparentnosti, otevřenosti a dostupnosti všem občanů města. V tomto systému město vyčlení část finančních prostředků pro návrhy občanů. Ti následně mohou v daném období podávat své návrhy, které by chtěli realizovat ve svém městě, a sami občané následně rozhodují v hlasování, které z navrhovaných projektů budou realizovány. Ve velké míře jde především o projekty cílené na majetek města a úpravy veřejných prostor jako opravy chodníků, úprava zeleně a parků, tvorba cyklostezek či bikeboxů a nebo výstavba dětských hřišť apod.

Celý systém vychází z toho, že občan, který v dané lokalitě žije (pohybuje se), ví nejlépe, co v daném místě chybí.

Výhody / nevýhody

Plus icon Občané sami rozhodují v hlasování, který z projektů bude realizován.

Minus icon

Občané mohou podávat návrhy jen v určitém období.
(dle pravidla daného ročníku PaRo)
Minus icon Občané mohou podávat návrhy jen do konkrétního finančního limitu.
(dle pravidla daného ročníku PaRo)

Příklady z jiných měst

  Český Krumlov   www.krumlovsobe.cz
  Blansko   www.blansko.cz/spolecne-pro-blansko
  Brandýs nad Labem   www.participativni-rozpocet.cz/primanapad
  Brno   www.damenavas.brno.cz
  Děčín   www.participativni-rozpocet.cz/tvorimedecin
  Klášterec nad Ohří   www.klasterec.cz/spolecne-pro-klasterec
  Krnov   www.krnov.cz/participativni-rozpocet
  Mnichovice   www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice
  Praha-Zbraslav   www.mc-zbraslav.cz
  Semily   www.investice.semily.cz
  Turnov   www.tvorime.turnov.cz
  Žďár nad Sázavou   www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet

 

Semináře, které Piráti Boskovice uspořádali se zastupiteli Brna a Turnova:

3.4.2019

PaRo v Brně

Tomáš Koláčný (Brno)
www.damenavas.brno.cz

6.9.2019

PaRo v Turnově

Zbyněk Miklík (Turnov)
www.tvorime.turnov.cz

Užitečné odkazy


 

PARTICIPATIVNÍ ŘÍZENÍ

Participativní řízení je platforma umožňující veřejnou debatu nad investičními plány města i nad nápady, které mohou do tohoto systému jednoduše přidávat občané. Výhoda oproti participativnímu rozpočtu (PaRo) je především v tom, že občané mohou podávat své nápady v průběhu celého roku a bez finančních limitů. Město tak získá skvělý prostředek pro zpětnou vazbu občanů nad konkrétní projekty a může se inspirovat návrhy občanů (ovšem o jejich realizaci sami občané nerozhodují).

Výhody / nevýhody

Minus icon Občané nemohou rozhodovat o tom, zda budou návrhy realizovány.
Vedení města se pouze může návrhy občanů inspirovat *

Plus icon

Občané mohou podávat návrhy kdykoliv.
Plus icon Občané mohou podávat návrhy bez finančního omezení.

* PaRo = součást Participativního řízení

Na základě platformy participativního řízení může být pravidelně každoročně uspořádán i participativní rozpočet. To znamená, že návrhy občanů, které budou splňovat pravidla PaRo (např. finanční limity apod.), budou následně vybrány pro hlasování občanů v rámci vyhlášení daného ročníku participativního rozpočtu.

Aktuálně k tématu

Participativní řízení a rozpočet v Boskovicích Ve středu 1. 7. 2020 město Boskovice spustilo 1. ročník Participativního rozpočtu v rámci nové platformy participativního řízení - Pincity (podrobněji o tématu zde ). Znamená to, že občané: 1. Získají lepší přehled o připravovaných investičních akcí města. Participativní řízení 2. Mohou v průběhu celého roku podávat vlastní návrhy bez finančního omezení, kterými se město může v budoucnu inspirovat. Participativní řízení 3. Mohou...
Vedení města připravuje v průběhu června 2020 spuštění platformy pro participativní řízení boskovice.pincity.cz . Znamená to, že občané Boskovic získají jednoduchou platformu pro nahlížení do investičních plánů města a budou moci komunikovat s městem nad jednotlivými investicemi. Navíc budou moci podávat také své vlastní návrhy na veřejně prospěšné investice ve městě. Současně se v rámci platformy participativního řízení spustí také 1. ročník dlouho očekávaného...
Od vstupu Pirátské strany do boskovické komunální politiky se snažíme vést s ostatními stranami otevřený dialog na téma Participativního rozpočtu (PaRo), zjišťujeme a porovnáváme informace z podobných měst, které již PaRo využívají, a pokoušíme se vyvíjet aktivity, které by mohly přispět k zavedení PaRo u nás. Přečtěte si o aktuálním vývoji situace.
Dobrá zpráva! Vedení města se rozhodlo do rozpočtu pro rok 2020 začlenit částku na Participativní rozpočet (PaRo). Během našeho prvního roku v zastupitelstvu jsem se snažili přinášet veškeré dostupné informace o tomto systémů jak zastupitelům tak i všem občanům Boskovic. Pirátská strana Boskovice zavedení PaRo do rozpočtu města plně podporuje jakožto jeden z moderních nástrojů přímé demokracie. V rámci snahy zavést Participativní rozpočet v Boskovicích jsme v průběhu roku...
Dne 6. září proběhl další seminář na téma Participativního rozpočtu tentokrát s hostem Zbyňkem Miklíkem - zastupitelem města Turnov, kde probíhá již 3. ročník. Odkaz na video najdete v článku.
-- Videozáznam ze setkání uvnitř -- Ve středu 3. dubna jsme na radnici v Boskovicích uspořádali setkání zastupitelů a veřejnosti na téma participativního rozpočtu.
Přejeme si, aby občané Boskovic ještě před volbami do zastupitelstva věděli, jak budeme po volbách postupovat. Proto zveřejňujeme tento text.