Participativní rozpočet

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET = PaRo

Navzdory zvláštnímu názvu, který u mnoha nezasvěcených budí dojem složitého a nedostupného procesu, se jedná o jednoduchý systém založený naopak na transparentnosti, otevřenosti a dostupnosti všem občanů města. V tomto systému město vyčlení část finančních prostředků pro návrhy občanů. Ti následně mohou v daném období podávat své návrhy, které by chtěli realizovat ve svém městě, a sami občané následně rozhodují v hlasování, které z navrhovaných projektů budou realizovány. Ve velké míře jde především o projekty cílené na majetek města a úpravy veřejných prostor jako opravy chodníků, úprava zeleně a parků, tvorba cyklostezek či bikeboxů a nebo výstavba dětských hřišť apod.

Celý systém vychází z toho, že občan, který v dané lokalitě žije (pohybuje se), ví nejlépe, co v daném místě chybí.

Výhody / nevýhody

Plus icon Občané sami rozhodují v hlasování, který z projektů bude realizován.

Minus icon

Občané mohou podávat návrhy jen v určitém období.
(dle pravidla daného ročníku PaRo)
Minus icon Občané mohou podávat návrhy jen do konkrétního finančního limitu.
(dle pravidla daného ročníku PaRo)

Příklady z jiných měst

  Český Krumlov   www.krumlovsobe.cz
  Blansko   www.blansko.cz/spolecne-pro-blansko
  Brandýs nad Labem   www.participativni-rozpocet.cz/primanapad
  Brno   www.damenavas.brno.cz
  Děčín   www.participativni-rozpocet.cz/tvorimedecin
  Klášterec nad Ohří   www.klasterec.cz/spolecne-pro-klasterec
  Krnov   www.krnov.cz/participativni-rozpocet
  Mnichovice   www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice
  Praha-Zbraslav   www.mc-zbraslav.cz
  Semily   www.investice.semily.cz
  Turnov   www.tvorime.turnov.cz
  Žďár nad Sázavou   www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet

 

Semináře, které Piráti Boskovice uspořádali se zastupiteli Brna a Turnova:

3.4.2019

PaRo v Brně

Tomáš Koláčný (Brno)
www.damenavas.brno.cz

6.9.2019

PaRo v Turnově

Zbyněk Miklík (Turnov)
www.tvorime.turnov.cz

Užitečné odkazy


PARTICIPATIVNÍ ŘÍZENÍ

Participativní řízení je platforma umožňující veřejnou debatu nad investičními plány města i nad nápady, které mohou do tohoto systému jednoduše přidávat občané. Výhoda oproti participativnímu rozpočtu (PaRo) je především v tom, že občané mohou podávat své nápady v průběhu celého roku a bez finančních limitů. Město tak získá skvělý prostředek pro zpětnou vazbu občanů nad konkrétní projekty a může se inspirovat návrhy občanů (ovšem o jejich realizaci sami občané nerozhodují).

Výhody / nevýhody

Minus icon Občané nemohou rozhodovat o tom, zda budou návrhy realizovány.
Vedení města se pouze může návrhy občanů inspirovat *

Plus icon

Občané mohou podávat návrhy kdykoliv.
Plus icon Občané mohou podávat návrhy bez finančního omezení.

* PaRo = součást Participativního řízení

Na základě platformy participativního řízení může být pravidelně každoročně uspořádán i participativní rozpočet. To znamená, že návrhy občanů, které budou splňovat pravidla PaRo (např. finanční limity apod.), budou následně vybrány pro hlasování občanů v rámci vyhlášení daného ročníku participativního rozpočtu.


 

Participace v Boskovicích

V červnu 2020 spustilo vedení města portál PINCITY - platformu pro participativní řízení a následně 1. 7. 2020 spustilo v rámci této nové platformy také 1. ročník participativního rozpočtu.

Znamená to, že občané:

1.

Získají lepší přehled o připravovaných investičních akcí města.

Participativní řízení

2.

Mohou v průběhu celého roku podávat vlastní návrhy bez finančního omezení, kterými se město může v budoucnu inspirovat.

Participativní řízení

3.

Mohou v období 1.7. - 20.9.2020 podávat vlastní návrhy do 300 tis.Kč, o kterých sami občané ve říjnovém hlasování rozhodnou, zda budou či nebudou realizovány.

Participativní rozpočet  2020

ad 3) Participativní rozpočet 2020

V období od 1. července do 20. září 2020 tak může kdokoliv (nejen občané s trvalým bydlištěm v Boskovicích) podat až 3 návrhy na veřejně prospěšné projekty jako je např. výstavba chodníků, dětských hřišť, parků, cyklostezek, bikeboxů a mnoho dalšího. Limit je 300.000 Kč ovšem skvělé na celé věci je, že o tom, zda budou návrhy realizovány nebo ne, rozhodnout sami občané v hlasování. Návrhy lze podávat elektronicky nebo písemnou formou v odběrových místech "Pinboxech" v knihovně a na radnici. Hlasování proběhne v říjnu 2020 - podrobně ZDE.

Fáze 1. ročníku PaRo

1. Sběr nápadů občanů (PaRo) červenec až srpen 1.7. - 20.9.2020 
2. Posouzení realizovatelnosti září 1.9. - 20.10.2020
3. Hlasování říjen 19.10. - 22.11.2020
4.

Zveřejnění vítězných návrhů

listopad - prosinec  
5. Zahájení realizace návrhů prosinec  

 

 


Piráti a vývoj zavádění participace v Boskovicích

Od vstupu do boskovické komunální politiky se snažíme vést s ostatními stranami otevřený dialog na téma Participativního rozpočtu (PaRo), zjišťujeme a porovnáváme informace z podobných měst, které již PaRo využívají. Všechny informace jsme koncentrovali do jednoduché prezentace, která obsahuje návrhy parametrů pravidel pro projekty a jejich předkladatele včetně harmonogramu pro zavádění v prvním roce (tyto informace jsme předali vedení města 31. 10. 2019).

Současné vedení města zavedlo v Boskovicích systém participativního řízení, což považujeme za trošku nešťastné, protože bude daleko složitější seznámit občany s prvním ročníkem PaRo a hrozí, pokud město nebude více a lépe komunikovat s občany, že tento 1. ročník PaRo se nesetká s dobrou odezvou ze strany občanů.

 

Timeline

2014/2018 

Zastupitelstvo města
Schválilo rozpočet s položkou Rozvoj nástrojů strat.řízení = 200.000 Kč

částka z dotací EU určená pro vytvoření platformy participativního řízení

31.10.2019

Piráti Boskovice
Odeslány informace zastupitelům - prezentace, která obsahuje:

  • Informace o participativním rozpočtu
  • Příklady a porovnání z vybraných měst, které již využívají PaRo v ČR
  • Návrh parametrů a pravidel, které by mohly sloužit k vytvoření finálních pravidel pro PaRo v Boskovicích

10.12.2019

Zastupitelstvo města #7 
Schválilo rozpočet 2020
 s položkou Participativní rozpočet = 300.000 Kč
částka určená pro realizace vítězných projektů ve veřejném hlasování

31.03.2020

Rada města #29 
Schválila dodavatele platformy participativního řízení

(firmu social systems s.r.o.)

07.05.2020

Neveřejná schůzka Pirátů s místostarostou L. Holíkem
- místostarosta představil připravovanou platformy pro participativní řízení
- debata ohledně nastavení, předání našich návrhů pro pravidla PaRo 

12.05.2020 Zastupitelstvo města #9 
Místostarosta L.Holík uvedl pár informace k chystanému spuštění.
27.05.2020

Boskovický zpravodaj - červen 2020
Místostarosta Lukáš Holík informoval o chystané platformě PinCity a ohlásil spuštění na červen 2020

09.06.2020 Schůzka s místostarostou L. Holíkem nad pravidly a harmonogramem zavádění
- místostarosta představil harmonogram spouštění participativního řízení a pravidla PaRo
- měli jsme možnost připomínkovat a komunikovat s vedením naše požadavky na nápady pro zaváděnou platformu.
- schůzky se zúčastnila pouze naše strana (ostatní dle slov místostarosty neprojevili zájem)
15.06.2020 Spuštění portálu PINCITY (www.boskovice.pincity.cz) - platformy pro participativní řízení
25.06.2020 Setkáním občanů s vedením města a tvůrci PinCity
[událost FB | zpravodaj 06/2020 | boskovice.cz]
01.07.2020 Spuštěn 1. ročník Participativního rozpočtu
(www.boskovice.pincity.cz/participativni-rozpocet)

Aktuálně k tématu

Participativní řízení a rozpočet v Boskovicích Ve středu 1. 7. 2020 město Boskovice spustilo 1. ročník Participativního rozpočtu v rámci nové platformy participativního řízení - Pincity (podrobněji o tématu zde ). Znamená to, že občané: 1. Získají lepší přehled o připravovaných investičních akcí města. Participativní řízení 2. Mohou v průběhu celého roku podávat vlastní návrhy bez finančního omezení, kterými se město může v budoucnu inspirovat. Participativní řízení 3. Mohou...
Vedení města připravuje v průběhu června 2020 spuštění platformy pro participativní řízení boskovice.pincity.cz . Znamená to, že občané Boskovic získají jednoduchou platformu pro nahlížení do investičních plánů města a budou moci komunikovat s městem nad jednotlivými investicemi. Navíc budou moci podávat také své vlastní návrhy na veřejně prospěšné investice ve městě. Současně se v rámci platformy participativního řízení spustí také 1. ročník dlouho očekávaného...
Od vstupu Pirátské strany do boskovické komunální politiky se snažíme vést s ostatními stranami otevřený dialog na téma Participativního rozpočtu (PaRo), zjišťujeme a porovnáváme informace z podobných měst, které již PaRo využívají, a pokoušíme se vyvíjet aktivity, které by mohly přispět k zavedení PaRo u nás. Přečtěte si o aktuálním vývoji situace.
Dobrá zpráva! Vedení města se rozhodlo do rozpočtu pro rok 2020 začlenit částku na Participativní rozpočet (PaRo). Během našeho prvního roku v zastupitelstvu jsem se snažili přinášet veškeré dostupné informace o tomto systémů jak zastupitelům tak i všem občanům Boskovic. Pirátská strana Boskovice zavedení PaRo do rozpočtu města plně podporuje jakožto jeden z moderních nástrojů přímé demokracie. V rámci snahy zavést Participativní rozpočet v Boskovicích jsme v průběhu roku...
Dne 6. září proběhl další seminář na téma Participativního rozpočtu tentokrát s hostem Zbyňkem Miklíkem - zastupitelem města Turnov, kde probíhá již 3. ročník. Odkaz na video najdete v článku.
-- Videozáznam ze setkání uvnitř -- Ve středu 3. dubna jsme na radnici v Boskovicích uspořádali setkání zastupitelů a veřejnosti na téma participativního rozpočtu.
Přejeme si, aby občané Boskovic ještě před volbami do zastupitelstva věděli, jak budeme po volbách postupovat. Proto zveřejňujeme tento text.