Návrh pravidel a nastavení systému

Dobrá zpráva!

Vedení města se rozhodlo do rozpočtu pro rok 2020 začlenit částku na Participativní rozpočet (PaRo). Během našeho prvního roku v zastupitelstvu jsem se snažili přinášet veškeré dostupné informace o tomto systémů jak zastupitelům tak i všem občanům Boskovic. Pirátská strana Boskovice zavedení PaRo do rozpočtu města plně podporuje jakožto jeden z moderních nástrojů přímé demokracie.

V rámci snahy zavést Participativní rozpočet v Boskovicích jsme v průběhu roku 2019 uspořádali dva veřejné semináře na toto téma se zastupiteli Brna a Turnova:

Datum Seminář na téma: Přednášející Odkaz na web Záznam

3.4.2019

 PaRo v Brně

Tomáš Koláčný

www.damenavas.brno.cz

odkaz

6.9.2019

 PaRo v Turnově * Zbyněk Miklík www.tvorime.turnov.cz odkaz

*Turnov - město podobně velké jako Boskovice v roce 2019 uspořádalo již 3. ročník PaRo

Snažili jsme tak zastupitelům (ale především občanům Boskovic) přinést veškeré dostupné informace a ukázat, že věci veřejné je lepší diskutovat s občany dříve než jsou schválené. Pokusili jsme se seznámit všechny zastupitele s informacemi, které se nám podařilo získat z měst využívajících PaRo v ČR, aby měli veškeré potřebné informace před schvalováním rozpočtu 2020, a také jsme zkusili vytvořit návrh pravidel a parametrů, které by mohly sloužit jako základ pro další diskusi o nastavení parametrů pro zadávání projektů v Boskovicích.

Všechny tyto informace jsme koncentrovali do jednoduché prezentace, která obsahuje vše výše zmíněné včetně odkazů na záznamy z uspořádaných seminářů. Tuto jsem předložili všem zastupitelům (31.10.2020) a přikládáme ji samozřejmě i Vám (viz odkaz níže).

Pokud vše dobře dopadne a PaRo projde v rámci schválení návrhu rozpočtu na 2020 na prosincovém zastupitelstvu (10.12.2019), máme od pana starosty přislíbeno, že bychom se mohli podílet na výběru systému a návrhu pravidel, což je skvělé. Na únorovém zastupitelstvu 2020 by se pak následně schvalovali pravidla a parametry a v nejlepší možném scénáři by od 1. března 2020 mohli občané Boskovic poprvé podávat své návrhy.

Držte palce, držíme kurz !