Participace - již brzy ve Vašem městě !

Vedení města připravuje v průběhu června 2020 spuštění platformy pro participativní řízení boskovice.pincity.cz. Znamená to, že občané Boskovic získají jednoduchou platformu pro nahlížení do investičních plánů města a budou moci komunikovat s městem nad jednotlivými investicemi. Navíc budou moci podávat také své vlastní návrhy na veřejně prospěšné investice ve městě. Současně se v rámci platformy participativního řízení spustí také 1. ročník dlouho očekávaného participativního rozpočtu (PaRo). Znamená to tedy, že návrhy občanů, které budou splňovat podmínky realizovatelnosti a budou do finančního limitu PaRo, půjdou v říjnu tohoto roku  do veřejného hlasování, ve kterém sami občané rozhodnou, který z návrhu bude realizován.

Plně podporujeme zavádění participativního řízení a doufáme, že vedení města při zavádění nové platformy nepodcení medializaci, která je pro zapojení obyvatel velmi důležitá. Myslíme si, že město zatím nikdy nekomunikovalo s občany formou, která je v tomto případě nezbytná. V rámci našich možností přinášíme shrnutí všech poznatků pro ty z vás, kteří po našich minulých zprávách netrpělivě očekáváte participativní rozpočet.

Pro ty z Vás, kteří se zatím třeba úplně neorientujete v tomto tématu, doporučujeme sekci Participativní rozpočet, kde podrobněji uvádíme přehledné informace k tomuto tématu.

V rozpočtu města je nyní vyhrazena pro vítězné projekty celková částka 300.000 Kč, která bude současně i horním limitem pro realizaci návrhu. Je tedy možné, že se by mohl realizovat jeden projekt v hodnotě 300.000 Kč, stejně tak jako více menších projektů, které v součtu nepřevýší tuto částku. Nyní se dokonce zda velice reálné, že by tato částka mohla být v průběhu toho ročníku ještě navýšena, jelikož částka byla původně vyhrazena pro projekty realizované v tomto roce.

Je skvělé, že se vedení města rozhodlo zavést nejen participativní rozpočet v Boskovicích, ale že dokonce tato veřejná soutěž (PaRo) bude součástí platformy participativního řízení, která (věříme) přispěje ke zlepšení komunikace úřadu s občany.

V úterý 9.6.2020 jsme se zúčastnili schůzky s místostarostou L. Holíkem, na které nás seznámil s připravovaným harmonogramem a pravidly pro PaRo. Schůzka byla podnětná a konstruktivní. Usilovali jsme hlavně o to, aby byl kladen větší důraz na propagaci a vytvoření jednoduchého přehledu pravidel pro předkladatele návrhu s přesně definovanými termíny. Město plánuje setkání s občany na toto téma k datu 25.6.2020. Pro toto setkání jsme doporučili, aby byli přizváni i zástupci měst, kteří mají praktické zkušenosti s PaRo a dokáží tak uvést příklady realizovaných návrhů jejich občanů a dovedou přiblížit, jaký vliv měl PaRo na jejich město. Nabídli jsme pomoc s oslovením zastupitelů z jiných měst. Není totiž nic lepšího než dobré příklady z měst, kde něco funguje. Doufáme, že se můžeme těšit na úspěšně proběhnuvší první ročník PaRo.

Pokud zavádění platformy půjde dle očekávání, harmonogram bude vypadat nejspíš takto:

15. 6. 2020

Spuštění platformy participativního řízení
boskovice.pincity.cz

25.06.2020

Setkáním občanů s vedením města a tvůrci PinCity

v Zámeckém skleníku od 18.00 hodin (zpravodaj 06/2020)

červenec až srpen

Sběr nápadů občanů (PaRo)

2020 - září

Posouzení realizovatelnosti

2020 - říjen

Veřejné hlasování

2020 - listopad

Zveřejnění vítězných návrhů

2020 - prosinec

Zahájení realizace návrhů

 

Držíme palce a kurz 

a vy už pomalu přemýšlejte, jaký návrh podáte! :)

 

Co je to Pincity?
Pincity je platforma od dodavatelské firmy social systems s.r.o. Tuto firmu vybrala 31.3.2020 RM a realizace platformy by měla stát 240.000,- Kč (bez DPH). Částka by měla být hrazena z položky Rozvoj nástrojů strat.řízení dle schváleného rozpočtu města 2020 (tato částka vznikla na základě dotací EU v minulém volebním obdob 2014/2018).