ZM Boskovice č.8

2 - Předání čestného občanství města Boskovice panu Hugo Mensdorff – Pouily
3 - Složení slibu člena ZM
5 - Dotazy a připomínky občanů
8 - Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Boskovice s.r.o.

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

8.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 ve schváleném znění T: 31.03.2020 O: OKT

8.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2020“

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

9.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724, v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

9.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 T: 13.03.2020 O: OKT

9.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Boskovické běhy 2020

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

10.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 ve schváleném znění T: 13.03.2020 O: OKT

10.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11 - Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU, spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 Návrh smlouvy tvoří přílohu. č. 4 zápisu ze ZM

11.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 ve schváleném znění T: 31.03.2020 O:OKT

11.4. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

11.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2020 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru podpor de minimis T: do 5 dní od uveřejnění v Registru smluv O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

12.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM.

12.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění T: 13.03.2020 12 O: OKT

12.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT