ZM Boskovice č. 15

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Návrh smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrhy smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M., mezi městem Boskovice a panem M. a mezi městem Boskovice a firmou MP Holding, a.s. v souladu s předloženým materiálem
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M., mezi městem Boskovice a panem M. a mezi městem Boskovice a firmou MP Holding, a.s. ve schváleném znění
  T: 16.07.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M., mezi městem Boskovice a panem M. a mezi městem Boskovice a firmou MP Holding, a.s. v registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2021 - druhé kolo
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje poskytnutí dotací v oblasti vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2021“ dle předloženého návrhu ve výši 31.950,- Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; ve výši 654.600,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve výši 60.000,- Kč Prahu jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a ve výši 43.700,- Kč Oblastnímu spolku ČČK Blansko, sídlo Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288
 3. ZM schvaluje návrhy Dodatků č. 1 smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a Oblastní spolek ČČK Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288)
  Návrhy Dodatků č. 1 ke smlouvám jsou přílohou č. 1, 2, 3, 4 zápisu ZM.
 4. ZM ukládá uzavřít Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a Oblastní spolek ČČK Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288, ve schváleném znění
  T: 31.07.2021
  O: SOC
 5. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; Diecézní charita Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brnostřed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a Oblastním spolkem ČČK Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
  T: do 30 dní po podepsání
  O: SOC
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9. Záměr prodeje částí pozemků - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 6884/1, p. č. 6884/5, p. č. 6884/7 a p. č. 48/5 o celkové výměře cca 466 m² v k. ú. Boskovice panu K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p. č. 6884/1, p. č. 6884/5, p. č. 6884/7 a p. č. 48/5 o celkové výměře cca 466 m² v k. ú. Boskovice T: 15.07.2021 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6884/1, p. č. 6884/5, p. č. 6884/7 a p. č. 48/5 o celkové výměře cca 466 m² v k. ú. Boskovice panu K, Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10. Záměr prodeje části pozemku - pan P.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1305 - ovocný sad o výměře cca 600 m² v k. ú. Boskovice panu P., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 1305 - ovocný sad o výměře cca 600 m² v k. ú. Boskovice T: 15.07.2021 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1305 - ovocný sad o výměře cca 600 m² v k. ú. Boskovice panu P., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11. Záměr prodeje části pozemku - paní S.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3492/25 - zahrada o výměře cca 250 m² v k. ú. Boskovice paní S., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 3492/25 - zahrada o výměře cca 250 m² v k. ú. Boskovice T: 15.07.2021 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3492/25 - zahrada o výměře cca 250 m² v k. ú. Boskovice paní S., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Záměr prodeje části pozemku - manželé K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 788/31 o výměře cca 8 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 788/31 o výměře cca 8 m² v k. ú. Boskovice
  T: 15.07.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 788/31 o výměře cca 8 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13. Záměr prodeje části pozemku - EG.D, a. s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4229/1 - orná půda o výměře cca 26 m² v k. ú. Boskovice společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO: 280 85 400 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 4229/1 - orná půda o výměře cca 26 m² v k. ú. Boskovice
  T: 15.07.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4229/1 - orná půda o výměře cca 26 m² v k. ú. Boskovice společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO: 280 85 400 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.12.2021
  O: OSM