Report z květnového zastupitelstva

Vizualizace budoucí výstavby na ulici Legionářská

Květnové zastupitelstvo, které bylo přesunuto z původního dubnového termínu kvůli koronavirovému nebezpečí, jsme absolvovali v sokolovně a v rouškách. Zastupitelstvům obvykle předchází opoziční schůzka, ta se tentokrát nekonala, ačkoliv jsme o to ostatní strany žádali. Bylo tedy evidentní, že se zastupitelstvo ponese v poměrně pasivním duchu a bude trvat nejkratší možný čas.

Doprava

Z mnoha bodů převodů a prodejů pozemků jsme se zajímali o záměr vystavět bytové domy na ulici Legionářské stavební firmou Kindermann. Tento záměr nás zajímal z urbanistického hlediska - velká část města, kde jsou rodinné a bytové domy, nedisponuje kvalitní dopravní obslužností a nabídkou obchodů a služeb. Dlouhodobým problémem je, že Boskováci z východní části města dojíždějí na nákupy do obchodních center na západě. To je pro dopravu ve městě velkou zátěžovou zkouškou.

Plánovaných 130 nových parkovacích míst v lokalitě možná krátkodobě uleví špatné situaci s parkováním, nicméně to bude znamenat potenciálně několik desítek nových aut, které se z této lokality budou chtít dostat. Je nejvyšší čas začít se koncepčně věnovat alternativním formám dopravy na krátké vzdálenosti, ať už budováním bezpečných koridorů pro pěší a lidi na kole nebo organizací městské hromadné dopravy.

Rozpočet - koronavirová krize

V oblasti rozpočtových opatření v důsledku koronavirové krize jsme byli seznámeni doposud jen s rozpracovanou verzí, s tím že na červnovém zastupitelstvu by mělo být jasnější, s jakým propadem příjmu budou Boskovice muset pro příští rok počítat. Nicméně už teď je jasné, že na výdajové straně bude muset dojít k výrazným škrtům. Předběžný návrh rozpočtového opatření počítá se škrty napříč všemi výdajovými oddíly. Namátkou:

 • Oddíl Doprava: Oprava a údržba městských komunikací a chodníků - 3 mil.
 • Vzdělání a sport: Běžecká dráha ZŠ Sušilova - 1,3 mil.
 • Kultura: KZMB provoz - 1,2 mil.
 • Kultura: Klimatizace skleník - 400 tis.
 • Tělovýchovná a zájmová činnost: Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. a sportovní oddíly - 1,6 mil.
 • Tělovýchovná a zájmová činnost: Parkourové hřiště - 500 tis.
 • Zdravotnictví: Nemocnice, transfer na rekonstrukci kuchyně - 6,5 mil.
 • Bydlení a komunální služby: Oprava a zateplení stropu OV Mladkov a Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3 - 1,4 mil.
 • Bydlení a komunální služby: Revitalizace VO sídliště pod Oborou - 4,5 mil.
 • Bydlení a komunální služby: Rekonstrukce Malá školička u lázní - 6,2 mil.
 • Státní moc, státní správa a samospráva: souhrn běžných výdajů - 3,7 mil.

V souhrnu se počítá se snížením výdajů o cca 36 mil. kč. Na červnovém zastupitelstvu by mělo být jasnější, jaký bude skutečný pokles na straně příjmů a jestli jsou předpokládané škrty dostatečné.

Kultura - koronavirová krize 

V souvislosti se současnou situací jsem vznesli podnět, zda by nebylo dobré uvolnil pravidla pro schválené příjemce dotací pro Kulturu a volnočasové aktivity 2020 - oblast B (jednorázové akce) jako například:

 • prodloužení termínu užívání dotace do konce příštího roku 2021, pokud příjemce dotace nezvládne realizovat svůj projekt kvůli koronaviru v tomto roce 2020 a bude schopen realizovat projekt v příštím roce 2021
 • snížení povinné finanční spoluúčasti (nyní 20%)

Myslíme si, že naše návrhy by nebyly velkou finanční ztrátou pro město a naopak by velmi pomohli v podpoře kultury v našem městě.


Projděte si detailní výpis všech usnesení a hlasování ZM#9.

Dokumenty