1. ročník Participativního rozpočtu v Boskovicích

V červnu 2020 spustilo vedení města portál PINCITY - platformu pro participativní řízení a následně 1. 7. 2020 spustilo v rámci této nové platformy také 1. ročník participativního rozpočtu.

Znamená to, že občané:

1.

Získají lepší přehled o připravovaných investičních akcí města.

Participativní řízení

2.

Mohou v průběhu celého roku podávat vlastní návrhy bez finančního omezení, kterými se město může v budoucnu inspirovat.

Participativní řízení

3.

Mohou v období 1.7. - 20.9.2020 podávat vlastní návrhy do 300 tis.Kč, o kterých sami občané ve říjnovém hlasování rozhodnou, zda budou či nebudou realizovány.

Participativní rozpočet  2020

ad 3) Participativní rozpočet 2020

V období od 1. července do 20. září 2020 tak může kdokoliv (nejen občané s trvalým bydlištěm v Boskovicích) podat až 3 návrhy na veřejně prospěšné projekty jako je např. výstavba chodníků, dětských hřišť, parků, cyklostezek, bikeboxů a mnoho dalšího. Limit je 300.000 Kč ovšem skvělé na celé věci je, že o tom, zda budou návrhy realizovány nebo ne, rozhodnout sami občané v hlasování. Návrhy lze podávat elektronicky nebo písemnou formou v odběrových místech "Pinboxech" v knihovně a na radnici. Hlasování proběhne v říjnu 2020 - podrobně ZDE.

1. Sběr nápadů občanů (PaRo) červenec až srpen 1.7. - 20.9.2020 
2. Posouzení realizovatelnosti září 1.9. - 20.10.2020
3. Hlasování říjen 19.10. - 22.11.2020
4.

Zveřejnění vítězných návrhů

listopad - prosinec  
5. Zahájení realizace návrhů prosinec