Vývoj zavádění participace v Boskovicích

25.03.2021 Město Boskovice ohlásilo termín startu 2. ročníku
2. ročník participativního rozpočtu startuje 1. 5. 2021.
Částku pro projekty 400 000 Kč.
Návrhy bude možné podávat až do konce června.
19.03.2021

Přípravy 2. ročníku participativního rozpočtu
Pracovní skupina pro projekt participativního rozpočtu na platformě PinCity pokračovala v přípravě 2. ročníku.

15.12.2020 RM vyhlásila vítěze 1. ročníku PaRo v Boskovicích.
  1. místo: Louka v proluce (přepokládaný rozpočet akce 180 tis. Kč)
  2. místo: Obnova zeleně ve Vratíkově

Pokud 1. projekt nevyčerpána 300 tis. Kč, nedočerpaná částka bude částečně využita na realizaci 2. projektu.
[zpravodaj str.10]

08.12.2020 ZM schválilo návrh rozpočtu pro rok 2021, která zahrnuje pro PaRo 2021 částku 400 000 Kč.
22.11.2020

Skončilo hlasování v 1. ročníku (PaRo).
Vítězem veřejného hlasování se stal návrh Louka v proluce, který bude realizován v roce 2021.

  • 11 přihlášených návrhů
  • 7 návrhů ve veřejném hlasování
  • 4 návrhy nebyly městem posouzeny jako realizovatelné
  • 2️57 hlasujících (resp. 515 udělených hlasů)
  • 1️98 hlasů pro vítězný návrh
19.10.2020 Spuštěno hlasování.
01.07.2020 Spuštěn 1. ročník Participativního rozpočtu
www.boskovice.pincity.cz/participativni-rozpocet
25.06.2020 Setkáním občanů s vedením města a tvůrci PinCity
[událost FB | zpravodaj 06/2020 | boskovice.cz]
15.06.2020 Spuštění portálu PINCITY (www.boskovice.pincity.cz) - platformy pro participativní řízení
09.06.2020 Schůzka s místostarostou L. Holíkem nad pravidly a harmonogramem zavádění
- místostarosta představil harmonogram spouštění participativního řízení a pravidla PaRo
- měli jsme možnost připomínkovat a komunikovat s vedením naše požadavky na nápady pro zaváděnou platformu.
- schůzky se zúčastnila pouze naše strana (ostatní dle slov místostarosty neprojevili zájem)
27.05.2020 Boskovický zpravodaj - červen 2020
Místostarosta Lukáš Holík informoval o chystané platformě PinCity a ohlásil spuštění na červen 2020
12.05.2020 Na ZM místostarosta L.Holík uvedl pár informace k chystanému spuštění.
07.05.2020 Neveřejná schůzka Pirátů s místostarostou L. Holíkem
- místostarosta představil připravovanou platformy pro participativní řízení
- debata ohledně nastavení, předání našich návrhů pro pravidla PaRo 
31.03.2020 RM schválila dodavatele platformy participativního řízení (firmu social systems s.r.o.)
10.12.2019 ZM schválilo rozpočet 2020 s položkou Participativní rozpočet = 300.000 Kč
částka určená pro realizace vítězných projektů ve veřejném hlasování.
31.10.2019

Piráti Boskovice
Od vstupu do boskovické komunální politiky se snažíme vést s ostatními stranami otevřený dialog na téma Participativního rozpočtu (PaRo), zjišťujeme a porovnáváme informace z podobných měst, které již PaRo využívají. Všechny informace jsme koncentrovali do jednoduché prezentace, která obsahuje návrhy parametrů pravidel pro projekty a jejich předkladatele včetně harmonogramu pro zavádění v prvním roce 2020. Tyto informace jsme předali vedení -formou prezentace, která obsahuje:

  • Informace o participativním rozpočtu
  • Příklady a porovnání z vybraných měst, které již využívají PaRo v ČR
  • Návrh parametrů a pravidel, které by mohly sloužit k vytvoření finálních pravidel pro PaRo v Boskovicích
2014/2018  ZM schválilo rozpočet s položkou Rozvoj nástrojů strat.řízení = 200.000 Kč
částka z dotací EU určená pro vytvoření platformy participativního řízení