Máme odvahu dělat věci správně

Pirátská strana Boskovice poprvé kandidovala do zastupitelstva města v roce 2018. Ve volbách jsme získali tři mandáty a naši zastupitelé Radek Šamšula, Jan Nádvorník a Kristýna Znamenáčková zasedli na čtyři roky v opozici. V letošním roce kandidujeme znovu – odvážnější a zkušenější. Míříme výš. Nespokojíme se s kompromisními a ukvapenými řešeními. Máme vůli a chuť dělat svoji práci pořádně. Jsme připraveni postavit se ke kormidlu a zúročit svoje dosavadní zkušenosti.

Kontaktní osoba:
Radek Šamšula
+420 608 270 680
info@piratiboskovice.cz

Pirátští zastupitelé

34 let
programátor
36 let
technický specialista CAD/PDM

Volební program 2022

Za čtyři roky v zastupitelstvu jsme se přesvědčili, že otevřenost a komunikace jsou hezky znějící fráze. Jejich skutečný potenciál však zůstává nevyužitý, přitom se jedná o základní stavební kámen při budování vzájemné důvěry. Chceme pro Boskovice takové vedení, které bude diskusi považovat za základ demokratické společnosti a podnikne potřebné kroky pro to, aby mohla být vždy zachována na všech úrovních komunikace.

Dopravu vnímáme jako součást života ve městě, a proto je k jejímu plánování nutné přistupovat komplexně. Přejeme si svobodnou volbu dopravy pro každého podle jeho potřeby s ohledem na životní prostředí.

Veřejný prostor je místem, kde se lidé potkávají. Přejeme si, aby tento prostor byl vlídný ke všem skupinám obyvatel, tedy i dětem, rodinám, seniorům. Občané budou mít ve vlídném veřejném prostranství blíže k myšlence sousedské vzájemnosti, pomoci a blízkosti.

Chceme zelené nepřehřívané město, které bude pružně reagovat na postupující klimatickou změnu. Chceme, aby měli občané možnost schovat se i v centru města ve stínu stromů.

Zasloužíme si žít ve městě, které je řešeno chytře a logicky. K tomu je zapotřebí důkladného plánování s ohledem na potřeby všech skupin obyvatel. Aby město fungovalo jako důmyslný organismus, je třeba všechny změny zvažovat v návaznosti na okolí.

Žijeme ve městě s bohatou historickou i kulturní tradicí. Ta se však nebude udržovat setrvačně a sama. V našem městě chybí důstojné zázemí a adekvátní podpora jiné než městem zřizované kultury.

Kvalitní vzdělání a jeho dosažitelnost je základem budoucí společnosti. Přejeme si, aby rodiče dětí v Boskovicích měli možnost volby při výběru vzdělání pro své potomky. Naším cílem je rozmanitá nabídka a svoboda v přístupech ke vzdělání.

Pohybové aktivity a zdravý životní styl mají pozitivní vliv na náladu ve městě. Je důležité, aby sportovní organizace v Boskovicích byly důstojně financovány s delším časovým výhledem. Podporujeme účelnou a udržitelnou rekonstrukci sportovišť v majetku obce i místních spolků. Aby vzkvétal sport i na rekreační úrovni, zasadíme se o rekonstrukci sportovišť v blízkosti škol a bytových jednotek.

Dostupnost vyvážené a pestré nabídky sociálních služeb je předpokladem pro zvládání náročných situací. Lidé v obtížných životních situacích, ať už se jedná o rizikovou mládež, osoby bez domova nebo válečné uprchlíky, si zaslouží důstojné jednání a ze strany města vlídné a jednoznačné přijetí.

Základem zdravých financí je vyrovnaný rozpočet, který počítá s nečekanými i dlouho plánovanými investicemi. Město si nemůže dovolit schodkový rozpočet ani dlouhodobé splácení úvěrů.

Kdo jsme

Jsme Pirátská strana, která od podzimu 2018 pluje stojatými vodami boskovické komunální politiky. Máme optimismus, vůli, odhodlání, slušnost a otevřenost. Chceme se zasadit o vybudování oboustranné důvěry mezi radnicí a občany Boskovic. Chceme zdravým rozumem, konstruktivní kritičností, vytrvalostí a slušností vnést do politiky nová témata a přispět k řešení táhlých starých problémů, jakož i pomoci na místech, kde nejsou síly, vůle, kvalifikace nebo chuť.